Ủng cách điện 35Kv Vicadi-U35K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5586 - 1991
Điện áp kiểm tra : 35 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Ủng cách điện 30Kv Vicadi-U30K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5586 - 1991
Điện áp kiểm tra : 30 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Ủng cách điện 24Kv Vicadi-U22K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5586 - 1991 Điện áp kiểm tra : 22 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Ủng cách điện hạ áp Vicadi-UHA


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5586 - 1991

Điện áp kiểm tra : 5 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng