Giầy bảo hộ cao cổ Takumi TSH-120M

- Chống tĩnh điện
- Chịu nhiệt 300°C
Đạt tiêu chuẩn:
Nhật Bản: JIS 8101 và JIS 8103 (Chống tĩnh điện)
Châu Âu: EN ISO 20345
Nhà sản xuất: Takumi/Nhật Bản

Mua hàng

Giầy bảo hộ thấp cổ Takumi TSH-120

- Chống tĩnh điện
- Chịu nhiệt 300°C
Đạt tiêu chuẩn:
Nhật Bản: JIS 8101 và JIS 8103 (Chống tĩnh điện)
Châu Âu: EN ISO 20345
Nhà sản xuất: Takumi/Nhật Bản

Mua hàng

Giầy bảo hộ thấp cổ Takumi TSH-300

- Chống tĩnh điện
- Chịu nhiệt 300°C
Đạt tiêu chuẩn:
Nhật Bản: JIS 8101 và JIS 8103 (Chống tĩnh điện)
Châu Âu: EN ISO 20345
Nhà sản xuất: Takumi/Nhật Bản

Mua hàng

Giầy bảo hộ cao cổ Takumi TSH-301

- Chống tĩnh điện
- Chịu nhiệt 300°C
Đạt tiêu chuẩn:
Nhật Bản: JIS 8101 và JIS 8103 (Chống tĩnh điện)
Châu Âu: EN ISO 20345
Nhà sản xuất: Takumi/Nhật Bản

Mua hàng