Kìm cộng lực 30"/750mm Kingtony 6131-30

Kìm cộng lực 30"/750mm Kingtony 6131-30

Mã sản phẩm : 6131-30

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 3900 g

Mua hàng

Kìm cộng lực 24"/600mm Kingtony 6131-24

Kìm cộng lực 24"/600mm Kingtony 6131-24

Mã sản phẩm : 6131-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 3000 g

 

Mua hàng

Kìm cộng lực 18"/450mm Kingtony 6131-18

Kìm cộng lực 18"/450mm Kingtony 6131-18

Mã sản phẩm : 6131-18

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1500 g

Mua hàng