Kìm mỏ nhọn 6.5"/165mm Kingtony 6311-06

Kìm mỏ nhọn 6.5"/165mm Kingtony 6311-06

Mã sản phẩm : 6311-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 260 g

 

Mua hàng

Kìm nhọn mỏ cong 8"/200mm Kingtony 6331-08

Kìm nhọn mỏ cong 8"/200mm Kingtony 6331-08

ã sản phẩm : 6331-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 220 g

 

Mua hàng

Kìm mỏ nhọn 8"/200mm Kingtony 6311-08

Kìm mỏ nhọn 8"/200mm Kingtony 6311-08

Mã sản phẩm : 6311-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 300 g

 

Mua hàng