Kìm cắt 8''/200mm Kingtony 6231-08

Kìm cắt 8''/200mm Kingtony 6231-08 

Mã sản phẩm : 6231-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 350 g

Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Kingtony 6531-14

Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Kingtony 6531-14

Mã sản phẩm : 6531-14

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1400 g

Mua hàng

Kìm cộng lực 30"/750mm Kingtony 6131-30

Kìm cộng lực 30"/750mm Kingtony 6131-30

Mã sản phẩm : 6131-30

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 3900 g

Mua hàng

Kìm nước 48''/140mm Kingtony 6531-48

Kìm nước 48''/140mm Kingtony 6531-48 

Mã sản phẩm : 6531-48

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1200 g

Mua hàng

Kìm tổ hợp 7.5"/190mm Kingtony 6111-07

Kìm tổ hợp 7.5"/190mm Kingtony 6111-07

Mã sản phẩm : 6111-07

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 300 g

Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Kingtony 6531-12

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Kingtony 6531-12

ã sản phẩm : 6531-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1150 g

 

Mua hàng

Kìm nước 36''/100mm Kingtony 6531-36

Kìm nước 36''/100mm Kingtony 6531-36 

Mã sản phẩm : 6531-36

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1000 g

 

Mua hàng

Kìm mỏ quạ 10"/253mm Kingtony 6511-10

Kìm mỏ quạ 10"/253mm Kingtony 6511-10

Mã sản phẩm : 6511-10

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

 

Trọng lượng : 360 g

Mua hàng

Bộ kìm 4 Pc Kingtony 42104GP

Bộ kìm 4 Pc Kingtony 42104GP 

Mã sản phẩm : 42104GP

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1300 g

 

Mua hàng

Kìm chết 9"/225mm Kingtony 6011-10R

Kìm chết 9"/225mm Kingtony 6011-10R

Mã sản phẩm : 6011-10R

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 600 g

 

Mua hàng

Kìm mỏ nhọn 6.5"/165mm Kingtony 6311-06

Kìm mỏ nhọn 6.5"/165mm Kingtony 6311-06

Mã sản phẩm : 6311-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 260 g

 

Mua hàng

Kìm nhọn mỏ cong 8"/200mm Kingtony 6331-08

Kìm nhọn mỏ cong 8"/200mm Kingtony 6331-08

ã sản phẩm : 6331-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 220 g

 

Mua hàng

Kìm mỏ nhọn 8"/200mm Kingtony 6311-08

Kìm mỏ nhọn 8"/200mm Kingtony 6311-08

Mã sản phẩm : 6311-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 300 g

 

Mua hàng

Kìm bấm cốt đa năng Kingtony 42107GX

Kìm bấm cốt đa năng Kingtony 42107GX 
Mã sản phẩm : 42107GX

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1300 g

 

Mua hàng

Kìm cắt 6"/150mm Kingtony 6921-06

Kìm cắt 6"/150mm Kingtony 6921-06

Mã sản phẩm : 6921-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 200 g

Mua hàng

Kìm cắt 6.5"/165mm Kingtony 6211-0

Kìm cắt 6.5"/165mm Kingtony 6211-06

Mã sản phẩm : 6211-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 250 g

Mua hàng

Kìm cắt 7"/180mm Kingtony 6921-07

Kìm cắt 7"/180mm Kingtony 6921-07

Mã sản phẩm : 6921-07

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 260 g

Mua hàng

Kìm cắt cáp 255mm Kingtony 6AD10-325

Kìm cắt cáp 255mm Kingtony 6AD10-325 

Mã sản phẩm : 6AD10-325

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 800 g

 

Mua hàng