Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Kingtony 6531-14

Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Kingtony 6531-14

Mã sản phẩm : 6531-14

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1400 g

Mua hàng

Kìm nước 48''/140mm Kingtony 6531-48

Kìm nước 48''/140mm Kingtony 6531-48 

Mã sản phẩm : 6531-48

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1200 g

Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Kingtony 6531-12

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Kingtony 6531-12

ã sản phẩm : 6531-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1150 g

 

Mua hàng

Kìm nước 36''/100mm Kingtony 6531-36

Kìm nước 36''/100mm Kingtony 6531-36 

Mã sản phẩm : 6531-36

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1000 g

 

Mua hàng