Giấy thấm hút hóa chất Proguard HOS-FLD3802S

- Được làm từ sợi Meltblown polypropylene, tăng sức bền cho miếng thấm.
- Có thể sử dụng lại nhiều lần
- Thấm hút nhanh được các loại hóa chất
- Kích thước: 38 cm x 15m
- Số lượng: 01 cuộn/1 thùng
Khả năng thấm hút: > 32lít hóa chất/1 thùng/1 lần thấm
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Giấy thấm hút dầu Proguard BOS-FLD3802S

- Được làm từ sợi Meltblown polypropylene, tăng sức bền cho miếng thấm.
- Có thể sử dụng lại nhiều lần
- Thấm hút nhanh được các chất lỏng: dầu, xăng
- Kích thước: 38 cm x 15m
- Số lượng: 01 cuộn/1 thùng
Khả năng thấm hút: > 32lít dầu/1 thùng/1 lần thấm
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Gối thấm hút dầu Proguard BOS-PIL4050

- Được làm từ sợi Meltblown polypropylene, tăng sức bền cho miếng thấm.
- Có thể sử dụng lại nhiều lần
- Thấm hút nhanh được các loại dầu, chất lỏng ăn mòn
- Kích thước: 40 cm x 50 cm
- Số lượng: 16 chiếc/1 thùng
Khả năng thấm hút: > 144lít hóa dầu/1 thùng/1 lần thấm
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Gối thấm hút hóa chất Proguard HOS-PIL4050

- Được làm từ sợi Meltblown polypropylene, tăng sức bền cho miếng thấm.
- Có thể sử dụng lại nhiều lần
- Thấm hút nhanh được các loại hóa chất, axít, chất lỏng ăn mòn
- Kích thước: 40 cm x 50 cm
- Số lượng: 16 chiếc/1 thùng
Khả năng thấm hút: > 144lít hóa chất/1 thùng/1 lần thấm
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Phao thấm hút dầu Proguard BOS-SOC7636

- Được làm từ sợi Flexible polypropylene, tăng sức bền cho miếng thấm.
- Có thể sử dụng lại nhiều lần
- Thấm hút nhanh được các loại dầu, chất lỏng ăn mòn
- Đường kính; 7.6 cm
- Chiều dài: 3.6 m
- Số lượng 4 cuộn/1 thùng
Khả năng thấm hút: > 100lít dầu/1 thùng/1 lần thấm
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Phao thấm hút hóa chất Proguard HOS-SOC7636

- Được làm từ sợi Flexible polypropylene, tăng sức bền cho miếng thấm.
- Có thể sử dụng lại nhiều lần
- Thấm hút nhanh được các loại hóa chất, axít, chất lỏng ăn mòn
- Đường kính; 7.6 cm
- Chiều dài: 3.6 m
- Số lượng 4 cuộn/1 thùng
Khả năng thấm hút: > 100lít hóa chất/1 thùng/1 lần thấm
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Bộ thấm tràn hóa chất 120 lít SK572727

Được sử dụng để xử lý các sự cố tràn hóa chất, làm sạch trên các bề mặt. Bên trong mỗi thùng có chứa:
- 2 cuộn thấm hút hóa chất HOS-SOC7636, kích thước 7.6cm x 3.6m 
- 4 chiếc gối thấm hút hóa chất HOS-PIL4050, kích thước 40cm x 50cm 
- 20 tấm thấm hút hóa chất HOS- LMT 4002, kích thước 41cm x 51 cm 
- 10 túi đựng chất thải
- 2 bộ quần áo bảo vệ chống hóa chất
- 2 chiếc kính chống hóa chất Proguard
- 2 đôi găng tay cao su chống hóa chất
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Bộ thấm tràn dầu 120 lít SK682828

Được sử dụng để xử lý các sự cố tràn dầu, làm sạch trên các bề mặt. Bên trong mỗi thùng có chứa:
- 2 cuộn thấm hút dầu BOS-SOC7636, kích thước 7.6cm x 3.6m 
- 4 chiếc gối thấm hút dầu BOS- PIL4050, kích thước 40cm x 50cm 
- 20 tấm thấm hút dầu BOS- LMT 4002, kích thước 41cm x 51 cm 
- 10 túi đựng chất thải
- 2 bộ quần áo bảo vệ chống hóa chất
- 2 chiếc kính chống hóa chất Proguard
- 2 đôi găng tay cao su chống hóa chất
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Bộ thấm tràn hóa chất 240 lít SK573737

Được sử dụng để xử lý các sự cố tràn hóa chất, làm sạch trên các bề mặt. Bên trong mỗi thùng có chứa:
- 4 cuộn thấm hút hóa chất HOS- SOC7636, kích thước 7.6cm x 3.6m 
- 8 chiếc gối thấm hút hóa chất HOS- PIL4050, kích thước 40cm x 50cm 
- 40 tấm thấm hút hóa chất HOS- LMT 4002, kích thước 41cm x 51 cm 
- 10 túi đựng chất thải
- 2 bộ quần áo bảo vệ chống hóa chất
- 2 chiếc kính chống hóa chất Proguard
- 2 đôi găng tay cao su chống hóa chất
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Bộ thấm tràn dầu 240 lít SK683838

Được sử dụng để xử lý các sự cố tràn dầu, làm sạch trên các bề mặt. Bên trong mỗi thùng có chứa:
- 4 cuộn thấm dầu BOS- SOC7636, kích thước 7.6cm x 3.6m 
- 8 chiếc gối thấm hút dầu BOS- PIL4050, kích thước 40cm x 50cm 
- 40 tấm thấm hút dầu BOS- LMT 4002, kích thước 41cm x 51 cm 
- 10 túi đựng chất thải
- 2 bộ quần áo bảo vệ chống hóa chất
- 2 chiếc kính chống hóa chất Proguard
- 2 đôi găng tay cao su chống hóa chất
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Giấy thấm hóa chất Proguard HOS-LMT4002

- Được làm từ sợi Meltblown polypropylene, tăng sức bền cho miếng thấm.
- Có thể sử dụng lại nhiều lần
Kích thước: 41 cm x 51cm
Dày: 8mm
Khả năng thấm hút: > 145lít hóa chất/1 thùng/1 lần thấm
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng

Giấy thấm dầu Proguard BOS-LMT4002

- Được làm từ sợi Meltblown polypropylene, tăng sức bền cho miếng thấm.
- Có thể sử dụng lại nhiều lần
Kích thước: 41 cm x 51cm
Dày: 8mm
Khả năng thấm hút: > 145lít dầu/1 thùng/1 lần thấm
Nhà SX: Proguard/Malaysia

Mua hàng