Máy cắt tôn Makita 1.6mm 380W JS1602

Máy cắt tôn Makita 1.6mm 380W  JS1602

Mã sản phẩm : JS1602

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1600 g

Mua hàng

Máy thổi nóng Makita 650*C 2000W HG6500

Máy thổi nóng Makita 650*C 2000W HG6500

Mã sản phẩm : HG6500

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 920 g

Mua hàng

Máy thổi nóng Makita 600*C 1800W HG6003

Máy thổi nóng Makita 600*C 1800W HG6003

Mã sản phẩm : HG6003

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 920 g

Mua hàng

Máy thổi 600W Makita UB1103

Máy thổi 600W Makita UB1103

Mã sản phẩm : UB1103

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2000 g

Mua hàng

Máy thổi dùng pin Makita 36V BUB360Z

Máy thổi dùng pin Makita 36V BUB360Z

Mã sản phẩm : BUB360Z

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 3100 g

Mua hàng

Máy thổi dùng pin 36V Makita UB360DZ

Máy thổi dùng pin 36V Makita UB360DZ

Mã sản phẩm : UB360DZ

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 3100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 2,000W HM1810

Máy đục bê tông Makita 2,000W HM1810

Mã sản phẩm : HM1810

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 32300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1203C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1203C

Mã sản phẩm : HM1203C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 9700 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1213C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1213C

Mã sản phẩm : HM1213C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 10800 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1214C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1214C

Mã sản phẩm : HM1214C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 12300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 30mm 1,510W Makita HM1306

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 30mm 1,510W Makita HM1306

Mã sản phẩm : HM1306

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 15100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 30mm 1510W HM1317C

Máy đục bê tông Makita 30mm 1510W HM1317C

Mã sản phẩm : HM1317C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 17000 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 45mm 1,350W HR4511C

Máy đục bê tông Makita 45mm 1,350W HR4511C

Mã sản phẩm : HR4511C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 8500 g

Mua hàng

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 21mm 1,130W HM1201

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 21mm 1,130W HM1201

Mã sản phẩm : HM1201

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 9100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0870C

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0870C

Mã sản phẩm : HM0870C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810A

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810A

Mã sản phẩm : HM0810A

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810TA

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810TA

Mã sản phẩm : HM0810TA

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5300 g

Mua hàng

Máy vặn ốc hệ Makita 1

Máy vặn ốc hệ Makita 1" 1330W 6922NB

Mã sản phẩm : 6922NB

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4800 g

Mua hàng