Cờ lê đầu tròng, đầu mở 32mm Stanley 72-828

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 32mm Stanley 72-828

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 30mm Stanley 72-827

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 30mm Stanley 72-827

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh 
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 29mm Stanley 72-826

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 29mm Stanley 72-826

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 28mm Stanley 72-825

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 28mm Stanley 72-825

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 27mm Stanley 70-957E

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 27mm Stanley 70-957E

 • Cờ lê kích cỡ 27mm.
  - Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 25mm Stanley 72-822

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 25mm Stanley 72-822

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 24mm Stanley 72-821

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 24mm Stanley 72-821

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 23mm Stanley 72-820

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 23mm Stanley 72-820

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 22mm Stanley 70-952E

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 22mm Stanley 70-952E

 • Cờ lê kích cỡ 22mm.
  - Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 22mm Stanley 72-819

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 22mm Stanley 72-819

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh 
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 21mm Stanley 72-818

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 21mm Stanley 72-818

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 20mm Stanley 72-817

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 20mm Stanley 72-817

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 19mm Stanley 72-816

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 19mm Stanley 72-816

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 18mm Stanley 72-815

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 18mm Stanley 72-815

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 17mm Stanley 72-814

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 17mm Stanley 72-814

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 16mm Stanley 72-813

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 16mm Stanley 72-813

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 15mm Stanley 72-812

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 15mm Stanley 72-812

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh 
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 14mm Stanley 72-811

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 14mm Stanley 72-811

 • Làm bằng thép hợp kim Cr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tròng có 12 cạnh 
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng