Găng tay cách điện 36Kv Novax Class 4

Điện áp sử dụng: 36.000Volt
Điện áp kiểm tra: 40.000 Volt
Dài 460 mm, dày 2,9 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB- Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 26,5 Kv Novax Class 3

Điện áp sử dụng: 26.500Volt
Điện áp kiểm tra: 30.000 Volt
Dài 460 mm, dày 2,9 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB- Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 17Kv Novax Class 2

Điện áp sử dụng: 17.000Volt
Điện áp kiểm tra: 20.000 Volt
Dài 360 mm, dày 2,3 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2000 Class2
Nhà sản xuất: GB- Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 7,5 Kv Novax Class 1

Điện áp sử dụng: 7.500 Volt
Điện áp kiểm tra: 10.000 Volt
Dài 360 mm, dày 1,5 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB/ Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 1Kv Novax Class 0

Điện áp sử dụng: 1.000 Volt
Điện áp kiểm tra: 5.000 Volt
Dài 360 mm, dày 1 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB/ Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 500V Novax Class 00

Điện áp sử dụng: 500 Volt
Điện áp kiểm tra: 2500 Volt
Dài 360 mm, dày 0,5 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB/ Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện Salisbury GK011BL9

- Găng tay cách điện Class 0 dài 11",
- Găng tay da Size 9.
- Kèm túi đựng găng tay.
Nhà sản xuất : Salisbury

Mua hàng

Găng tay cách điện 24 Kv Vicadi-G24K


+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 24 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 22 Kv Vicadi-G22K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 - 1991
Điện áp kiểm tra : 17 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 15 Kv Vicadi-G15K


Điện áp kiểm tra : 17 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 10 Kv Vicadi-G10K

Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
Điện áp kiểm tra : 12KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện hạ áp Vicadi-GHA


Điện áp kiểm tra : 3,5 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng