Máy đục bê tông 30mm 1,750W Bosch GSH16-30

Máy đục bê tông 30mm 1,750W Bosch GSH16-30

 Công suất 1750W.

Mã sản phẩm : GSH16-30

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ :

Trọng lượng : 17.8kg

Mua hàng

Máy đục hệ 1/2"/7,500 v/p Stanley STMT99300

Máy đục hệ 1/2"/7,500 v/p Stanley STMT99300

  • - Tốc độ chạy không tải 7,500 v/p
    - Độ rung: 5.2 m/s2
    - Áp lực khí: 90 psi. Đầu lắp ống khí: 1/4"
  • Nhà sản xuất : Stanley
  • Xuất xứ : China
Mua hàng

Máy đục Stanley STHM5

Máy đục Stanley STHM5

Công suất: 1.110W

Tốc độ đập 2.900/phút

Mũi lục giác 17mm

Mũi đục lục giác HEX

Trọng lượng: 5.1kg

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 2,000W HM1810

Máy đục bê tông Makita 2,000W HM1810

Mã sản phẩm : HM1810

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 32300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1203C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1203C

Mã sản phẩm : HM1203C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 9700 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1213C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1213C

Mã sản phẩm : HM1213C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 10800 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1214C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1214C

Mã sản phẩm : HM1214C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 12300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 30mm 1,510W Makita HM1306

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 30mm 1,510W Makita HM1306

Mã sản phẩm : HM1306

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 15100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 30mm 1510W HM1317C

Máy đục bê tông Makita 30mm 1510W HM1317C

Mã sản phẩm : HM1317C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 17000 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 45mm 1,350W HR4511C

Máy đục bê tông Makita 45mm 1,350W HR4511C

Mã sản phẩm : HR4511C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 8500 g

Mua hàng

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 21mm 1,130W HM1201

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 21mm 1,130W HM1201

Mã sản phẩm : HM1201

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 9100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0870C

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0870C

Mã sản phẩm : HM0870C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810A

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810A

Mã sản phẩm : HM0810A

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810TA

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810TA

Mã sản phẩm : HM0810TA

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0871C

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0871C

Mã sản phẩm : HM0871C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5600 g

Mua hàng

Máy đục bê tông 17mm 1025W Bosch GSH5

Máy đục bê tông 17mm 1025W Bosch GSH5

Công suất 1025W,

 Mã sản phẩm : GSH5

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5.6kg

Mua hàng

Máy đục bê tông 17mm 1,500W Bosch GSH11E

Máy đục bê tông 17mm 1,500W Bosch GSH11E

 Công suất 1050W,

Mã sản phẩm : GSH11E

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Germany

Trọng lượng : 10.1kg

Mua hàng