Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DRE

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DRE

Công suất 800W,

Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:China
Trọng lượng:2700g
 3 chức năng, có đảo chiều.

Mua hàng

Máy khoan búa 18mm 550W Bosch GBH2-18RE

Máy khoan búa 18mm 550W Bosch GBH2-18RE
Công suất 550W,
Nhà sản xuất:Bosch 

Xuất xứ:China
trọng lượng 1.9kg, có đảo chiều.

Mua hàng

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DFR

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DFR

Công suất 800W,

Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:China
Trọng lượng:2700g


Mua hàng

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DE

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26RE

Công suất 800W,
Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:2,7kg
Trọng lượng:

trọng lượng 2.7kg, có đảo chiều.

Mua hàng

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26RE

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26RE

Công suất 800W,
Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:China
Trọng lượng:2.7kg
 có đảo chiều.

Mua hàng

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26E

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26E

Công suất 800W,
Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:China
Trọng lượng:2.7 kg


Mua hàng

Máy khoan búa 45mm 1.500W Bosch GBH8-45D

Máy khoan búa 45mm 1.500W Bosch GBH8-45D

Công suất 1500W,

Nhà sản xuất:Bosch

Xuất xứ:Germany

Trọng lượng:8.5kgMua hàng

Máy khoan tốc độ cao 6.5mm 350W Bosch GBM6RE

Máy khoan tốc độ cao 6.5mm 350W Bosch GBM6RE

Công suất 350W,

Nhà sản xuất:Bosch

Xuất xứ:Malaysia

Trọng lượng:1.1kg

Mua hàng

Máy khoan tốc độ cao 10mm 450W Bosch GBM10RE

Máy khoan tốc độ cao 10mm 450W Bosch GBM10RE

Mã sản phẩm : GBM10RE

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Malaysia

Trọng lượng : 1300 g

 

Mua hàng

Máy khoan tốc độ cao 13mm 600W Bosch GBM13RE

Máy khoan tốc độ cao 13mm 600W Bosch GBM13RE

Mã sản phẩm : GBM13RE

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Malaysia

Trọng lượng : 1.7 kg

Mua hàng

Máy khoan động lực 10mm500W Bosch GSB10RE-HG

Máy khoan động lực 10mm500W Bosch GSB10RE-HG

Công suất 500W,

Mã sản phẩm : GSB10RE-HG

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Malaysia

Trọng lượng : 1.5kg

Mua hàng

Máy khoan động lực 10mm 500W Bosch GSB10RE

Máy khoan động lực 10mm 500W Bosch GSB10RE (có vali kèm 100 phụ kiện)

Mã sản phẩm : GSB10RE

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Malaysia

Trọng lượng : 1.8 kg

Mua hàng

Máy khoan động lực 16mm 770W Bosch GSB16RE

Máy khoan động lực 16mm 770W Bosch GSB16RE

Công suất 701W

Mã sản phẩm : GSB16RE

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Malaysia

Trọng lượng : 1.9kg

Mua hàng

Máy khoan động lực 13mm 650W Bosch GSB13RE-HG

Máy khoan động lực 13mm 650W Bosch GSB13RE-HG

Công suất 650W,

Mã sản phẩm : GSB13RE-HG

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Malaysia

Trọng lượng : 1.65kg

Mua hàng