Bộ cờ lê 2 đầu tròng 8 chiếc 6x7-22x24mm Toptul GPAH0802

Bộ cờ lê 2 đầu tròng 8 chiếc 6x7-22x24mm Toptul GPAH0802

- Gồm 8 chiếc cờ lê: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 22x24 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 12 chiếc 6x7-30x32mm Toptul GAAA1206

Bộ cờ lê 2 đầu mở 12 chiếc 6x7-30x32mm Toptul GAAA1206
- Bao gồm 12 chiếc: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm 
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Toptul GAAA0812

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Toptul GAAA0812

- Bao gồm 8 chiếc: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng