Cờ lê 2 đầu mở 6x7mm Kingtony 19000607

Cờ lê 2 đầu mở 6x7mm Kingtony 19000607

Mã sản phẩm : 19000607

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 20 g

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 8x9mm Kingtony 19000809

Cờ lê 2 đầu mở 8x9mm Kingtony 19000809

Mã sản phẩm : 19000809

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 30 g

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 10x11mm Kingtony 19001011

Cờ lê 2 đầu mở 10x11mm Kingtony 19001011

Mã sản phẩm : 19001011

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 50 g

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 12x13mm Kingtony 19001213

Cờ lê 2 đầu mở 12x13mm Kingtony 19001213

Mã sản phẩm : 19001213

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 65 g

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 14x15mm Kingtony 19001415

Cờ lê 2 đầu mở 14x15mm Kingtony 19001415

Mã sản phẩm : 19001415

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 90 g

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 16x17mm Kingtony 19001617

Cờ lê 2 đầu mở 16x17mm Kingtony 19001617

Mã sản phẩm : 19001617

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 120 g

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 18x19mm Kingtony 19001819

Cờ lê 2 đầu mở 18x19mm Kingtony 19001819

Mã sản phẩm : 19001819

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 160 g

:

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 20x22mm Kingtony 19002022

Cờ lê 2 đầu mở 20x22mm Kingtony 19002022

Mã sản phẩm : 19002022

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 200 g

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 21x23mm Kingtony 19002123

Cờ lê 2 đầu mở 21x23mm Kingtony 19002123

Mã sản phẩm : 19002123

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 220 g

 

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 24x27mm Kingtony 19002427

Cờ lê 2 đầu mở 24x27mm Kingtony 19002427

Mã sản phẩm : 19002427

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 325 g

 

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 30x32mm Kingtony 19003032

Cờ lê 2 đầu mở 30x32mm Kingtony 19003032

Mã sản phẩm : 19003032

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 515 g

 

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 10 chiếc 8-24mm Kingtony 1210MR

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 10 chiếc 8-24mm Kingtony KT-1210MR

Mã sản phẩm : 1210MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 2000 g

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Kingtony 1215MR

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Kingtony 1215MR

Mã sản phẩm : 1215MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1700 g

Mua hàng

Mỏ lết 8"/200mm Kingtony 3611-08R

Mỏ lết 8"/200mm Kingtony 3611-08R

Mã sản phẩm : 3611-08R

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 240 g

Mua hàng

Mỏ lết 10

Mỏ lết 10"/250mm Kingtony 3611-10R

Mã sản phẩm : 3611-10R

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 422 g

 

Mua hàng

Mỏ lết 12"/300mm Kingtony 3611-12P

Mỏ lết 12"/300mm Kingtony 3611-12R

Mã sản phẩm : 3611-12P

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 680 g

 

Mua hàng

Mỏ lết xích 9''/225mm Kingtony 6655-09

Mỏ lết xích 9''/225mm Kingtony 6655-09

Mã sản phẩm : 6655-09

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1000 g

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Kingtony 1108MR

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Kingtony 1108MR

Mã sản phẩm : 1108MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1200 g

 

Mua hàng