Kìm tổ hợp (Kìm răng) VDE cách điện 1000V 8"/200mm Stanley 84-002

Kìm tổ hợp (Kìm răng) VDE cách điện 1000V 8"/200mm Stanley 84-002

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V..
  - Đầu kìm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý ở nhiệt độ cao cho độ cứng và chống ăn mòn tốt.
  - Lưỡi cắt sắc bén
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ: Taiwan
Mua hàng

Kìm tổ hợp (Kìm răng) VDE cách điện 1000V 7"/180mm Stanley 84-001

Kìm tổ hợp (Kìm răng) VDE cách điện 1000V 7"/180mm Stanley 84-001

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Đầu kìm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý ở nhiệt độ cao cho độ cứng và chống ăn mòn tốt.
  - Lưỡi cắt sắc bén
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Kìm tổ hợp (Kìm răng) VDE cách điện 1000V 6"/150mm Stanley 84-000

Kìm tổ hợp (Kìm răng) VDE cách điện 1000V 6"/150mm Stanley 84-000

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Đầu kìm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý ở nhiệt độ cao có cứng và chống ăn mòn tốt.
 • - Lưỡi cắt sắc bén
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Kìm mỏ quạ VDE cách điện 1000V 10"/250mm Stanley 84-294

Kìm mỏ quạ VDE cách điện 1000V 10"/250mm Stanley 84-294

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Đầu kìm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý ở nhiệt độ cao cho độ cứng cao và chống ăn mòn tốt.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Kìm mỏ nhọn VDE cách điện 1000V 8"/200mm Stanley 84-007

Kìm mỏ nhọn VDE cách điện 1000V 8"/200mm Stanley 84-007

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Đầu kìm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý ở nhiệt độ cao cho độ cứng và chống ăn mòn tốt.
  - Lưỡi cắt sắc bén và bền.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Kìm mỏ nhọn VDE cách điện 1000V 7"/180mm Stanley 84-006

Kìm mỏ nhọn VDE cách điện 1000V 7"/180mm Stanley 84-006

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Đầu kìm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý ở nhiệt độ cao cho độ cứng và chống ăn mòn tốt.
  - Lưỡi cắt sắc bén và bền.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm mỏ nhọn cong VDE cách điện 1000V 8"/200mm Stanley 84-008

Kìm mỏ nhọn cong VDE cách điện 1000V 8"/200mm Stanley 84-008

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Đầu kìm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý ở nhiệt độ cao cho độ cứng và chống ăn mòn tốt.
  - Lưỡi cắt sắc bén và bền.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Kìm cắt VDE cách điện 1000V 9"/225mm Stanley 84-005

Kìm cắt VDE cách điện 1000V 9"/225mm Stanley 84-005

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Lưỡi cắt sắc bén và bền.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Kìm cắt VDE cách điện 1000V 8"/200mm Stanley 84-004

Kìm cắt VDE cách điện 1000V 8"/200mm Stanley 84-004

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Lưỡi cắt sắc bén và bền.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Kìm cắt VDE cách điện 1000V 7"/180mm Stanley 84-003

Kìm cắt VDE cách điện 1000V 7"/180mm Stanley 84-003

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Lưỡi cắt sắc bén và bền.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Kìm cắt VDE cách điện 1000V 6"/150mm Stanley 84-009

Kìm cắt VDE cách điện 1000V 6"/150mm Stanley 84-009

 • Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI
  - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V.
  - Đầu kìm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý ở nhiệt độ cao cho độ cứng và chống ăn mòn tốt.
  - Lưỡi cắt sắc bén và bền.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng