Bộ Kìm bấm cốt nhiều đầu thay thế Toptul GAAI0605

Bộ Kìm bấm cốt nhiều đầu thay thế Toptul GAAI0605

- Bao gồm 05 đầu kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-MO đạt tiêu chuẩn AISI 4140
•Soket DLAA066l: DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm2
•Soket DLAA1001: DIN l.5/2.5/6/10 mm2
•Soket DLAA0602: DlN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 mm2
•Soket DLAA0401: DIN O.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0mm2 (for small size)
•Soket DLAA1601: DIN 6/10/16 mm2(for large size)

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm bấm cốt Toptul DKBB2307

Kìm bấm cốt Toptul DKBB2307

- Dải bấm 1.25 - 2 - 3.5mm (AWG 22~12)
- Kìm dài 170 mm.
- Mũi được làm từ thép hợp kim Cr-MO, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cán cầm được bọc nhựa mềm chống trơn trượt.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm bấm cốt Toptul DKBB2315

Kìm bấm cốt Toptul DKBB2315

- Dải bấm 5.5 - 8 - 14 - 22 - 38mm (AWG 12~2)
- Kìm dài 380 mm.
- Mũi được làm từ thép hợp kim Cr-MO, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cán cầm được bọc nhựa mềm chống trơn trượt.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh ngoài mũi cong 12"/305mm Toptul DCAA1212

Kìm mở phanh ngoài mũi cong 12"/305mm Toptul DCAA1212

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng 12"/305mm Toptul DCAB1212

Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng 12"/305mm Toptul DCAB1212

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh trong mũi cong 12"/305mm Toptul DCAC1212

Kìm mở phanh trong mũi cong 12"/305mm Toptul DCAC1212

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh trong mũi thẳng 12"/305mm Toptul DCAD1212

Kìm mở phanh trong mũi thẳng 12"/305mm Toptul DCAD1212

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh ngoài mũi cong 9"/230mm Toptul DCAA1209

Kìm mở phanh ngoài mũi cong 9"/230mm Toptul DCAA1209

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng 9"/230mm Toptul DCAB1209

Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng 9"/230mm Toptul DCAB1209

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh trong mũi thẳng 5"/130mm Toptul DCAD1205

Kìm mở phanh trong mũi thẳng 5"/130mm Toptul DCAD1205

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh trong mũi cong 9"/230mm Toptul DCAC1209

Kìm mở phanh trong mũi cong 9"/230mm Toptul DCAC1209

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh trong mũi thẳng 9"/230mm Toptul DCAD1209

Kìm mở phanh trong mũi thẳng 9"/230mm Toptul DCAD1209

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh ngoài mũi cong 7"/180mm Toptul DCAA1207

Kìm mở phanh ngoài mũi cong 7"/180mm Toptul DCAA1207

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng 7"/180mm Toptul DCAB1207

Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng 7"/180mm Toptul DCAB1207

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh trong mũi cong 7"/180mm Toptul DCAC1207

Kìm mở phanh trong mũi cong 7"/180mm Toptul DCAC1207

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh trong mũi thẳng 7"/180mm Toptul DCAD1207

Kìm mở phanh trong mũi thẳng 7"/180mm Toptul DCAD1207

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh ngoài mũi cong 5"/130mm Toptul DCAA1205

Kìm mở phanh ngoài mũi cong 5"/130mm Toptul DCAA1205

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ 
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng 5"/130mm Toptul DCAB1205

Kìm mở phanh ngoài mũi thẳng 5"/130mm Toptul DCAB1205

- Kìm được làm bằng thép hợp kim Cr-V, xử lý ở nhiệt độ cao và mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Kìm có lò xo hỗ trợ
- Tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và cách điện an toàn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng