Vam 2 chấu 3''/75mm Kingtony 7962-03

Vam 2 chấu 3''/75mm Kingtony 7962-03 
- Kích thước: 3”/75mm 
- Khối lượng: 0.44kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 4''/100mm Kingtony 7962-04

Vam 2 chấu 4''/100mm Kingtony 7962-04 
- Kích thước: 4”/100mm 
- Khối lượng: 0.78kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 6''/150mm Kingtony 7962-06

Vam 2 chấu 6''/150mm Kingtony 7962-06 
- Kích thước: 6”/150mm 
- Khối lượng: 1.65kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 8''/200mm Kingtony 7962-08

Vam 2 chấu 8''/200mm Kingtony 7962-08 
- Kích thước: 8”/200mm 
- Khối lượng: 3.5kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 3 chấu 6''/150mm Kingtony 7963-06

Vam 3 chấu 6''/150mm Kingtony 7963-06 

ã sản phẩm : 7963-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Vam 3 chấu 12''/300mm Kingtony 7963-12

Vam 3 chấu 12''/300mm Kingtony 7963-12

Mã sản phẩm : 7963-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 12000 g

 

Mua hàng

Vam 3 chấu 3''/75mm Kingtony 7963-03

Vam 3 chấu 3''/75mm Kingtony 7963-03 

Mã sản phẩm : 7963-03

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 650 g

 

Mua hàng

Vam 3 chấu 4''/100mm Kingtony 7963-04

Vam 3 chấu 4''/100mm Kingtony 7963-04 

Mã sản phẩm : 7963-04

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1200 g

 

Mua hàng

Vam 3 chấu 8''/200mm Kingtony 7963-08

Vam 3 chấu 8''/200mm Kingtony 7963-08 

Mã sản phẩm : 7963-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 5200 g

 

Mua hàng

Vam 2 chấu 12''/300mm Kingtony 7962-12

Vam 2 chấu 12''/300mm Kingtony 7962-12 

Mã sản phẩm : 7962-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 8000 g

 

Mua hàng