Máy mài góc 1/4" tốc độ không tải 20,000 v/p Stanley 78-413

Máy mài góc 1/4" hoạt động bằng khí nén, tốc độ không tải 20,000 v/p Stanley 78-413

 • Tốc độ chạy không tải 20,000 vòng/phút
  - Lưu lượng khí trung bình 2 cfm (57 lít/phút)
  - Phù hợp với việc mài góc cạnh, đánh bóng, làm việc ở các góc hẹp.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Máy mài góc hệ 1/4" hoạt động bằng khí nén, tốc độ không...

Máy mài góc hệ 1/4" hoạt động bằng khí nén, tốc độ không tải 25,000 v/p Stanley 78-340

 • Tốc độ chạy không tải 25,000 vòng/phút
  - Lưu lượng khí trung bình 2.3 cfm (65 lít/phút)
  - Phù hợp với việc mài góc cạnh, đánh bóng, làm việc ở các góc hẹp.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Máy mài góc Stanley STGT 5100

Máy mài góc Stanley STGT 5100

Công suất 580W, đường kính lưỡi 100mm 

Tốc độ không tải 12,000 v/p

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy mài góc Stanley STGS6100

Máy mài góc Stanley STGS6100

Công suất 680W, đường kính lưỡi 100mm

Tốc độ không tải 11,000 v/p

Nhà sản xuất : Stanley

Mua hàng

Máy mài góc Stanley STGS8100

Máy mài góc Stanley STGS8100

Công suất 850W, đường kính lưỡi 180mm

Tốc độ không tải 8,500 v/p

Nhà sản xuất : Stanley

Mua hàng

Máy mài góc Stanley STGL 2218

Máy mài góc Stanley STGL 2218

Công suất 2200W, đường kính lưỡi 100mm

Tốc độ không tải 11,000 v/p

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2400WGA7030

Máy mài góc  Makita 7"/180mm 2400WGA7030

Mã sản phẩm : GA7030

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : American Samoa

Trọng lượng : 6000 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2400W GA7030R

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2400W GA7030R

Mã sản phẩm : GA7030R

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6000 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 9"/230mm 2400W GA9030

Máy mài góc Makita 9"/230mm 2400W GA9030

Mã sản phẩm : GA9030

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : American Samoa

Trọng lượng : 6300 g

 

Mua hàng

Máy mài góc Makita 9"/230mm 2400W GA9030R

Máy mài góc Makita 9"/230mm 2400W GA9030R

Mã sản phẩm : GA9030R

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6300 g

 

Mua hàng

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2000W GA7050

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2000W GA7050

Mã sản phẩm : GA7050

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4500 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 9"/230mm GA9050

Máy mài góc Makita 9"/230mm GA9050

Mã sản phẩm : GA9050

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4700 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 5/125mm 1100W 9565PZ

Máy mài góc Makita 5"/125mm 1100W 9565PZ

Mã sản phẩm : 9565PZ

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 2400 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 4"/100mm 1100W GA4040

Máy mài góc Makita 4"/100mm 1100W GA4040

Mã sản phẩm : GA4040

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2300 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 5"/125mm 1050W GA5020

Máy mài góc Makita 5"/125mm 1050W GA5020

Mã sản phẩm : GA5020

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2700 g

 

Mua hàng

Máy mài góc Makita 6"/150mm 1050W GA6010

Máy mài góc Makita 6"/150mm 1050W GA6010

Mã sản phẩm : GA6010

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2700 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 6"/150mm 1050W GA6020

Máy mài góc Makita 6"/150mm 1050W GA6020

Mã sản phẩm : GA6020

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3000 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 4"/100mm 840W9556HN

Máy mài góc  Makita 4"/100mm 840W9556HN

Mã sản phẩm : 9556HN

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng