Máy vặn ốc hệ Makita 1

Máy vặn ốc hệ Makita 1" 1330W 6922NB

Mã sản phẩm : 6922NB

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4800 g

Mua hàng

Máy vặn ốc hệ 1" 1200W Makita TW1000

Máy vặn ốc hệ 1" 1200W Makita TW1000

Mã sản phẩm : TW1000

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 8600 g

Mua hàng

Máy vặn ốc hệ Makita 1" 1050W 6924N

Máy vặn ốc hệ Makita 1" 1050W 6924N

Mã sản phẩm : 6924N

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 7500 g

Mua hàng

Máy vặn ốc hệ Makita 3/4" 850W 6906

Máy vặn ốc hệ Makita 3/4" 850W 6906

Mã sản phẩm : 6906

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5600 g

Mua hàng

Máy vặn ốc hệ Makita 470W 1/2" 6905H

Máy vặn ốc hệ Makita 470W 1/2" 6905H

Mã sản phẩm : 6905H

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2300 g

Mua hàng

Máy vặn ốc hệ Makita 1/2" 440W 6905B

Máy vặn ốc hệ Makita 1/2" 440W 6905B

Mã sản phẩm : 6905B

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy vặn ốc hệ 1/2" 400W Makita TW0350

Máy vặn ốc hệ 1/2" 400W Makita TW0350

Mã sản phẩm : TW0350

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 3000 g

Mua hàng

Máy vặn ốc hệ 1/2" 380W Makita TW0200

Máy vặn ốc hệ 1/2" 380W Makita TW0200

Mã sản phẩm : TW0200

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2200 g

Mua hàng