Tay vặn chữ T 19mm Toptul CTDA1931

Tay vặn chữ T 19mm Toptul CTDA1931

- Chiều dài tay vặn: 200x310 mm
- Được làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Tay vặn được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Đầu vặn ốc 6 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Tay vặn chữ T 17mm Toptul CTDA1731

Tay vặn chữ T 17mm Toptul CTDA1731

- Chiều dài tay vặn: 200x310 mm
- Được làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Tay vặn được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Đầu vặn ốc 6 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Tay vặn chữ T 14mm Toptul CTDA1431

Tay vặn chữ T 14mm Toptul CTDA1431

- Chiều dài tay vặn: 200x310 mm
- Được làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Tay vặn được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Đầu vặn ốc 6 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Tay vặn chữ T 13mm Toptul CTDA1331

Tay vặn chữ T 13mm Toptul CTDA1331

- Chiều dài tay vặn: 200x310 mm
- Được làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Tay vặn được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Đầu vặn ốc 6 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Tay vặn chữ T 12mm Toptul CTDA1231

Tay vặn chữ T 12mm Toptul CTDA1231

- Chiều dài tay vặn: 200x310 mm
- Được làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Tay vặn được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Đầu vặn ốc 6 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Tay vặn chữ T 10mm Toptul CTDA1031

Tay vặn chữ T 10mm Toptul CTDA1031

- Chiều dài tay vặn: 200x310 mm
- Được làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Tay vặn được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Đầu vặn ốc 6 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Tay vặn chữ T 8mm Toptul CTDA0831

Tay vặn chữ T 8mm Toptul CTDA0831

- Chiều dài tay vặn: 200x310 mm
- Được làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Tay vặn được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Đầu vặn ốc 6 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Tay vặn chữ T 9mm Toptul CTDA0931

Tay vặn chữ T 9mm Toptul CTDA0931

- Chiều dài tay vặn: 200x310 mm
- Được làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Tay vặn được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Đầu vặn ốc 6 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Tay vặn chữ T lúc lắc 21mm Crossman 94-560

Tay vặn chữ T lúc lắc 21mm Crossman 94-560

Mã sản phẩm : CR-94-560

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 580 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T lúc lắc 16mm Crossman 94-556

Tay vặn chữ T lúc lắc 16mm Crossman 94-556

Mã sản phẩm : CR-94-556

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 480 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 12mm Crossman 94-563

Tay vặn chữ T 12mm Crossman 94-563

Mã sản phẩm : CR-94-563

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 320 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 10mm Crossman 94-562

Tay vặn chữ T 10mm Crossman 94-562

Mã sản phẩm : CR-94-562

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 320 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 8mm Crossman 94-561

Tay vặn chữ T 8mm Crossman 94-561

Mã sản phẩm : CR-94-561

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 320 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 14mm Kingtony 118414

Tay vặn chữ T 14mm Kingtony 118414

Mã sản phẩm : 118414

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 320 g

 

Mua hàng

Tay vặn chữ T 8mm C-Mart CF0091-8

Tay vặn chữ T 8mm C-Mart CF0091-8

Mã sản phẩm : CF0091-8

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 320 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 9mm C-Mart CF0091-9

Tay vặn chữ T 9mm C-Mart CF0091-9

Mã sản phẩm : CF0091-9

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 350 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 12mm C-Mart CF0091-12

Tay vặn chữ T 12mm C-Mart CF0091-12

Mã sản phẩm : CF0091-12

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 380 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 10mm C-Mart CF0091-10

Tay vặn chữ T 10mm C-Mart CF0091-10

Mã sản phẩm : CF0091-10

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 360 g

Mua hàng