Máy mài góc 6"/150mm 1500W Bosch GWS 15-150 CI

Máy mài góc 6"/150mm 1500W Bosch GWS 15-150 CI

Công suất 1500W,

Mã sản phẩm :

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2.5kg

Mua hàng

Máy mài góc 5"/125mm 1300W Bosch GWS13-125CI

Máy mài góc 5"/125mm 1300W Bosch GWS13-125CI

Mã sản phẩm : GWS13-125CI

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Germany

Trọng lượng : 2.3kg

Mua hàng

Máy mài góc 7"/180mm 2000W Bosch GWS 20-180

Máy mài góc 7"/180mm 2000W Bosch GWS 20-180

Công suất 2000W

Mã sản phẩm : GWS20-180

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5.0kg

Mua hàng

Máy mài góc Công suất 1700W Bosch GWS17-125CI

Máy mài góc Công suất 1700W Bosch GWS17-125CI

 Máy mài góc Công suất 1700W,

Mã sản phẩm : GWS17-125CI

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Germany

Trọng lượng : 2.4 kg

Mua hàng

Máy mài góc 7”/180mm 2200W Bosch GWS 22-180

Máy mài góc 7”/180mm 2200W Bosch GWS 22-180

 

Công suất 2200W,

Mã sản phẩm : GWS22-180

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5.0kg

Mua hàng

Máy mài góc 5"/125mm 720W Bosch GWS 7-125

Máy mài góc 5"/125mm 720W Bosch GWS 7-125

Công suất 720W

Mã sản phẩm : GWS7-125

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.9kg

Mua hàng

Máy mài góc 4"/100mm 720W Bosch GWS 7-100 ET

Máy mài góc 4"/100mm 720W Bosch GWS 7-100 ET

Mã sản phẩm : GWS7-100ET

Công suất 720W

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.8kg

Mua hàng