Kìm cắt 450mm/18" C-Mart CA0071-18

Kìm cắt 450mm/18" C-Mart CA0071-18

Mã sản phẩm : CA0071-18

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt cáp 400mm C-Mart CA0075-400

Kìm cắt cáp tự động 400mm C-Mart CA0075-400

Mã sản phẩm : CA0075-400

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt 150mm/6" C-Mart CA0076-06

Kìm cắt 150mm/6" C-Mart CA0076-06

Mã sản phẩm : CA0076-06

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt cáp 600mm/24" C-Mart CA0078-24-S

Kìm cắt cáp 600mm/24" C-Mart CA0078-24-S

Mã sản phẩm : CA0078-24-S

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt dây điện 6"/150mm C-Mart CA0077-06

Kìm cắt dây điện 6"/150mm C-Mart CA0077-06

Mã sản phẩm : CA0077-06

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt càng cua 8"/200mm C-Mart CB0027-08

Kìm cắt càng cua 8"/200mm C-Mart CB0027-08

Mã sản phẩm : CB0027-8

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Kìm cắt 5"/125mm C-Mart CB0013-5

Kìm cắt 5"/125mm C-Mart CB0013-5

Mã sản phẩm : CB0013-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 150 g

Mua hàng

Kìm cắt mini 5"/130mm C-Mart CB0181-5

Kìm cắt mini 5"/130mm C-Mart CB0181-5

Mã sản phẩm : CB0181-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 150 g

Mua hàng

Kìm cắt càng cua 5"/130mm C-Mart CB0182-5

Kìm cắt càng cua 5"/130mm C-Mart CB0182-5

Mã sản phẩm : CB0182-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 125 g

Mua hàng

Kìm cắt 5"/130mm C-Mart CB0218-5

Kìm cắt 5"/130mm C-Mart CB0218-5

Mã sản phẩm : CB0218-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 150 g

Mua hàng

Kìm cắt 5"/130mm C-Mart CB0318-5

Kìm cắt 5"/130mm C-Mart CB0318-5

Mã sản phẩm : CB0318-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 200 g

Mua hàng

Kìm cắt 4.5"/110mm C-Mart CB0018-5

Kìm cắt 4.5"/110mm C-Mart CB0018-5

Mã sản phẩm : CB0018-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 150 g

Mua hàng