Kìm chết mỏ bấm xích 450mm/18" C-Mart CB0039

Kìm chết mỏ bấm xích 450mm/18" C-Mart CB0039

Mã sản phẩm : CB0039

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 850 g

Mua hàng

Kìm chết mỏ chữ C 11"/280mm C-Mart CB0038-R

Kìm chết mỏ chữ C 11"/280mm C-Mart CB0038-R

Mã sản phẩm : CB0038-R

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 750 g

Mua hàng

Kìm chết 7"/180mm C-Mart CB0035-7

Kìm chết 7"/180mm C-Mart CB0035-7

Mã sản phẩm : CB0035-7

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 400 g

Mua hàng

Kìm kẹp 2 lỗ 6"/150mm C-Mart CB0008-6

Kìm kẹp 2 lỗ 6"/150mm C-Mart CB0008-6

Mã sản phẩm : CB0008-6

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm chết mỏ dài 6"/150mm C-Mart CB0037

Kìm chết mỏ dài 6"/150mm C-Mart CB0037

Mã sản phẩm : CB0037

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 350 g

Mua hàng