Phin lọc hữu cơ 3M 6001

Sử dụng để lọc các khí, hơi độc hữu cơ
Đạt tiêu chuẩn Mỹ: NIOSH – N95
Nhà sản xuất: 3M

Mua hàng

Phin lọc 3M 2091

Tấm lọc 3M-2091
– Tương thích với các dòng mặt nạ:
+ Mặt nạ phòng độc 3M 6000 series
+ Mặt nạ phòng độc 3M 7000 series
+ Mặt nạ phòng độc 3M FF-400

Mua hàng

Tấm lọc 3M 1744

Tấm lọc 3M 1744

Nhà sản xuất: 3M

Mua hàng

Tấm lọc 3M 1744C

Tấm lọc 3M 1744C

Nhà sản xuất: 3M

Mua hàng

Nắp giữ tấm lọc bụi 3M 1700

Nắp giữ tấm lọc bụi 3M 1700

Nhà sản xuất: 3M

Mua hàng

Phin lọc hơi hữu cơ 3M 3301K-100

Sử dụng để lọc các khí, hơi độc hữu cơ
Đạt tiêu chuẩn Mỹ: NIOSH – N95
Nhà sản xuất: 3M

Mua hàng

Phin lọc hơi vô cơ 3M 6003

Sử dụng để lọc các khí, hơi độc vô cơ
Đạt tiêu chuẩn Mỹ: NIOSH – N95
Nhà sản xuất: 3M

Mua hàng

Phin lọc Blue Eagle RC203

Lọc các loại khí vô cơ, hữu cơ
Nhà SX: Blue Eagle/Đài Loan

Mua hàng

Phin lọc phòng độc hơi thủy ngân và khí clo 3M 6009

Sử dụng để lọc các khí, hơi độc thủy n
Đạt tiêu chuẩn Mỹ: NIOSH – N95
Nhà sản xuất: 3M

Mua hàng

Phin lọc phòng độc hơi amoniac 3M 6006

Sử dụng để lọc các khí, hơi độc amonoac
Đạt tiêu chuẩn Mỹ: NIOSH – N95
Nhà sản xuất: 3M

Mua hàng