Máy khoan búa Stanley STHR202K

Máy khoan búa Stanley STHR202K

Công suất 680W, 2 chức năng, khoan bêtông 20mm

Khoan sắt 13mm, khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STEL 505K

Máy khoan búa Stanley STEL 505K

Công suất 750W, 2 chức năng, khoan bêtông 24mm

Khoan sắt 13mm, khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STEL 506K

Máy khoan búa Stanley STEL 506K

Công suất 750W, 3 chức năng, khoan bêtông 24mm, khoan sắt 13mm

Khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STHR 272

Máy khoan búa Stanley STHR 272

Công suất 850W, 2 chức năng

Khoan bêtông 26mm, đục 17mm, tốc độ 700 v/p, đảo chiều

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 32mm 850W HR3200C

Máy khoan búa Makita 32mm 850W HR3200C

Mã sản phẩm : HR3200C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5200 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 32mm 850W HR3210C

Máy khoan búa Makita 32mm 850W HR3210C

Mã sản phẩm : HR3210C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5200 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 24mm 800W HR2470

Máy khoan búa Makita 24mm 800W HR2470

Mã sản phẩm : HR2470

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2900 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 40mm 1,100W HR4013C

Máy khoan búa Makita 40mm 1,100W HR4013C

Mã sản phẩm : HR4013C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6200 g

 

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 26mm 800W HR2600

Máy khoan búa  Makita 26mm 800W HR2600

Mã sản phẩm : HR2600

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 26mm 800WHR2601

Máy khoan búa  Makita 26mm 800WHR2601

Mã sản phẩm : HR2601

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2900 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 35mm 1050W HR3530

Máy khoan búa Makita 35mm 1050W HR3530

Mã sản phẩm : HR3530

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5800 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 20mm 1,010W HP2070

Máy khoan búa Makita 20mm 1,010W HP2070

Mã sản phẩm : HP2070

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 28mm 800W HR2810

Máy khoan búa Makita 28mm 800W HR2810

Mã sản phẩm : HR2810

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3400 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2460

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2460

Mã sản phẩm : HR2460

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2460F

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2460F

Mã sản phẩm : HR2460F

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2470F

Máy khoan búa  Makita 24mm 780W HR2470F

Mã sản phẩm : HR2470F

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2900 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 20mm 720W HP2050

Máy khoan búa Makita 20mm 720W HP2050

Mã sản phẩm : HP2050

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 20mm 720W HP2051

Máy khoan búa Makita 20mm 720W HP2051

Mã sản phẩm : HP2051

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng