Bộ cờ lê 2 đầu tròng 8 chiếc 6x7-22x24mm Toptul GPAH0802

Bộ cờ lê 2 đầu tròng 8 chiếc 6x7-22x24mm Toptul GPAH0802

- Gồm 8 chiếc cờ lê: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 22x24 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 12 chiếc 6x7-30x32mm Toptul GAAA1206

Bộ cờ lê 2 đầu mở 12 chiếc 6x7-30x32mm Toptul GAAA1206
- Bao gồm 12 chiếc: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm 
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Toptul GAAA0812

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Toptul GAAA0812

- Bao gồm 8 chiếc: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê hai đầu mở 6 chiếc 6x7-21x23 mm Stanley STMT73663

Bộ cờ lê hai đầu mở 6 chiếc 6x7-21x23 mm Stanley STMT73663

- Bộ cờ lê 2 đầu mở 23 chiếc từ 6x7 đến 21x23 mm
- Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
- Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
- Nhà sản xuất: Stanley

Mua hàng

Bộ cờ lê hai đầu tròng 6 chiếc 8x10-22x24 mm Stanley STMT73664

Bộ cờ lê hai đầu tròng 6 chiếc 8x10-22x24 mm Stanley STMT73664

- Bộ cờ lê 2 đầu tròng 6 chiếc từ 8x10 đến 22x24 mm
- Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
- Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh.
- Nhà sản xuất: Stanley.

Mua hàng

Bộ cờ lê 14 chi tiết 8-32mm Stanley 80-944

Bộ cờ lê 14 chi tiết 8-32mm Stanley 80-944

Kích thước: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27,30, 32

Nhà sản xuất: Stanley

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 23 chiếc 6-32mm Stanley STMT33650

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 23 chiếc 6-32mm Stanley STMT33650

 • Bộ cờ lê đầu tròng - đầu mở 23 chiếc: 6 - 25 mm và 27; 30; 32 mm
  - Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Stanley 87-036

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Stanley 87-036

 • Bộ cờ lê đầu tròng - đầu mở 14 chiếc từ 8 - 24 mm
  - Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Stanley STMT73647

 • Bộ cờ lê đầu tròng - đầu mở 14 chiếc từ 8 - 24 mm
  - Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Cả 2 đầu đều có góc mở 15 độ cho khả năng vặn tối ưu.
  - Thiết kế vừa tay thoải mái.
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu tròng 8 chiếc 6x7-20x22mm C-Mart CT0004

Bộ cờ lê 2 đầu tròng 8 chiếc 6x7-20x22mm C-Mart CT0004

Mã sản phẩm : CT0004

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2000 g

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu tròng 6 chiếc 8x10-19x22mm C-Mart CT0004C

ộ cờ lê 2 đầu tròng 6 chiếc 8x10-19x22mm C-Mart CT0004C

Mã sản phẩm : CT0004C

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1800 g

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 10 chiếc 8-24mm Kingtony 1210MR

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 10 chiếc 8-24mm Kingtony KT-1210MR

Mã sản phẩm : 1210MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 2000 g

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Kingtony 1215MR

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Kingtony 1215MR

Mã sản phẩm : 1215MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1700 g

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu tròng 10 chiếc 6x7-30x32mm C-Mart CT0004A

Bộ cờ lê 2 đầu tròng 10 chiếc 6x7-30x32mm C-Mart CT0004A

Mã sản phẩm : CT0004A

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3320 g

 

 

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 11 chiếc 8-22mm C-Mart CT0007

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 11 chiếc 8-22mm C-Mart CT0007

Mã sản phẩm : CT0007

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

 Trọng lượng : 1950 g

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Kingtony 1108MR

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Kingtony 1108MR

Mã sản phẩm : 1108MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1200 g

 

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 10 chiếc 6x7-25x28mm Kingtony 1110MR

Bộ cờ lê 2 đầu mở 10 chiếc 6x7-25x28mm Kingtony 1110MR

Mã sản phẩm : 1110MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 2300 g

 

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 18 chiếc 6-24mm Kingtony 1218MRN

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 18 chiếc 6-24mm Kingtony 1218MRN

Mã sản phẩm : 1218MRN

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng