Tô vít dẹt có từ 8x250mm Stanley 65-198

Tô vít dẹt có từ 8x250mm Stanley 65-198

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 8x200mm Stanley 65-197

Tô vít dẹt có từ 8x200mm Stanley 65-197

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 6.5x200mm Stanley 65-194

Tô vít dẹt có từ 6.5x200mm Stanley 65-194

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 6.5x150mm Stanley 65-193

Tô vít dẹt có từ 6.5x150mm Stanley 65-193

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 6.5x125mm Stanley 65-192

Tô vít dẹt có từ 6.5x125mm Stanley 65-192

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 6.5x100mm Stanley 65-191

Tô vít dẹt có từ 6.5x100mm Stanley 65-191

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 6.5x45mm Stanley 65-190

Tô vít dẹt có từ 6.5x45mm  Stanley 65-190

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế  chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 5x200mm Stanley 65-189

Tô vít dẹt có từ 5x200mm Stanley 65-189

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 5x150mm Stanley 65-188

Tô vít dẹt có từ 5x150mm Stanley 65-188

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 5x100mm Stanley 65-187

Tô vít dẹt có từ 5x100mm Stanley 65-187

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 3x150mm Stanley 65-183

Tô vít dẹt có từ 3x150mm Stanley 65-183

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 3x125mm Stanley 65-182

Tô vít dẹt có từ 3x125mm Stanley 65-182

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 3x100mm Stanley 65-181

Tô vít dẹt có từ 3x100mm Stanley 65-181

 • - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
  Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít dẹt có từ 3x75mm Stanley 65-180

Tô vít dẹt có từ 3x75mm  Stanley 65-180

 • - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng