Tô vít đóng bake PH3 8mmx12" (300mm) Stanley 65-260

Tô vít đóng bake PH3 8mmx12" (300mm) Stanley 65-260

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt,
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng bake PH3 8mmx10" (250mm) Stanley 65-259

Tô vít đóng bake PH3 8mmx10" (250mm) Stanley 65-259

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng bake PH3 8mmx8" (200mm) Stanley 65-258

Tô vít đóng bake PH3 8mmx8" (200mm) Stanley 65-258

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng bake PH1 5mmx6" (150mm) Stanley 65-246

Tô vít đóng bake PH1 5mmx6" (150mm) Stanley 65-246

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng bake PH2 6mmx6" (150mm) Stanley 65-252

Tô vít đóng bake PH2 6mmx6" (150mm) Stanley 65-252

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng bake PH2 6mmx5" (125mm) Stanley 65-251

Tô vít đóng bake PH2 6mmx5" (125mm) Stanley 65-251

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng bake PH1 5mmx4" (100mm) Stanley 65-245

Tô vít đóng bake PH1 5mmx4" (100mm) Stanley 65-245

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng bake PH2 6mmx4" (100mm) Stanley 65-250

Tô vít đóng bake PH2 6mmx4" (100mm) Stanley 65-250

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng bake PH3 8mmx6" (100mm) Stanley 65-257

Tô vít đóng bake PH3 8mmx6" (100mm) Stanley 65-257

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng