Cờ lê lực hệ 1/2" 60-340Nm Stanley STMT73591

Cờ lê lực hệ 1/2" 60-340Nm Stanley STMT73591

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 610mm, nặng 1,785g
  - Độ chia lực: 2 N.m
  - Dải moment 51.6 - 258.1 Ft.LB
  - Tay vặn 2 chiều với lẫy điều chỉnh
  - Có 2 thang đo N.m và Ft.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực 1000Nm-3000Nm 3/4''(F) x 1''(M)Toptul ANAE2432

Cờ lê lực 1000Nm-3000Nm 3/4''(F) x 1''(M)Toptul ANAE2432
- Đầu cờ lê lực 3/4''(F) x 1''(M)
- Lực vào lớn nhất: 1000Nm / 730 ft.Lb
- Lực ra lớn nhất: 3000Nm / 2200 ft.Lb

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê lực 758Nm-2500Nm 3/4''(F) x 1''(M) Toptul ANBE2432

Cờ lê lực 758Nm-2500Nm 3/4''(F) x 1''(M) Toptul ANBE2432
- 01 cờ lê lực 3/4''(F) x 1''(M)
- Lực vào lớn nhất: 758Nm / 560 ft.Lb
- Lực ra lớn nhất: 2500Nm / 1845 ft.Lb
- 01 cán tay vặn dài.
- 01 cán tay vặn 90 độ
- 01 đế vặn 90 độ 
- 01 khớp nối 
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê lực 500Nm-1500Nm 1/2''(F) x 3/4''(M) Toptul ANAE1624

Cờ lê lực 500Nm-1500Nm 1/2''(F) x 3/4''(M) Toptul ANAE1624

- Đầu cờ lê lực 1/2''(F) x 3/4''(M)

- Lực vào lớn nhất: 500Nm / 365 ft.Lb

- Lực ra lớn nhất: 1500Nm / 1100 ft.Lb

 

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê lực 222Nm-2000Nm 1/2''(F) x 1''(M) Toptul ANBE1632

Cờ lê lực 222Nm-2000Nm 1/2''(F) x 1''(M) Toptul ANBE1632
- 01 cờ lê lực 1/2''(F) x 1''(M)
- Lực vào lớn nhất: 222Nm / 164 ft.Lb
- Lực ra lớn nhất: 2000Nm / 1475 ft.Lb
- 01 cán tay vặn dài.
- 01 cán tay vặn 90 độ
- 01 đế vặn 90 độ 
- 01 khớp nối 
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê lực hệ 1/2" 11 chi tiết Toptul GAAI1101

Bộ cờ lê lực hệ 1/2" 11 chi tiết Toptul GAAI1101

- 01 tay vặn lực ANAH0121, dải lực từ 40 - 210 Nm
- Tay vặn dài 509mm, đầu lắp 14x18
- Đầu lắp khẩu hệ 1/2" ANAL0116
- 09 đầu cờ lê: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê lực hệ 3/8" 10 chi tiết Toptul GAAI1001

Bộ cờ lê lực hệ 3/8" 10 chi tiết Toptul GAAI1001

- 01 tay vặn lực ANAH0303, dải lực từ 6 - 30 Nm
- Tay vặn dài 280mm, đầu lắp 9x12
- Đầu lắp khẩu hệ 3/8" ANAL4012
- 08 đầu cờ lê: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê lực hệ 3/4" 150-750Nm Stanley STMT73592

Cờ lê lực hệ 3/4" 150-750Nm Stanley STMT73592

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 1,112mm, nặng 5,87 kg
  - Độ chia lực: 2.5 N.m
  - Dải moment 110 - 550 Ft.Lb
  - Tay vặn 2 chiều với lẫy điều chỉnh
  - Có 2 thang đo N.m và Ft.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 1/2" 20-100Nm Stanley STMT73589

Cờ lê lực hệ 1/2" 20-100Nm Stanley STMT73589

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 246mm, nặng 365g
  - Độ chia lực: 0.1 N.m
  - Dải moment 16.6 - 75.6 Ft.Lb
  - Tay vặn 2 chiều với lẫy điều chỉnh
  - Đồng hồ hiển thị lực + loa đọc số hiển thị
  - Có 2 thang đo N.m và Ft.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 1/2" 40-200Nm Stanley STMT73590

Cờ lê lực hệ 1/2" 40-200Nm Stanley STMT73590

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 519mm, nặng 1,600g
  - Độ chia lực: 1 N.m
  - Dải moment 33.2 - 151.2 Ft.Lb
  - Tay vặn 2 chiều với lẫy điều chỉnh
  - Có 2 thang đo N.m và Ft.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 3/8" 10-50Nm Stanley STMT73588

Cờ lê lực hệ 3/8" 10-50Nm Stanley STMT73588

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 409mm, nặng 1,190g
  - Độ chia lực: 0.5N.m
  - Dải moment 90 - 450 In.LB
  - Tay vặn 2 chiều có lẫy điều chỉnh
  - Có 2 thang đo N.m và IN.LB
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 1/4" 5-25Nm Stanley STMT73587

Cờ lê lực hệ 1/4" 5-25Nm Stanley STMT73587

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 246mm, nặng 365g
  - Độ chia lực: 0.1 N.m
  - Dải moment 48.7 - 225.7 In.LB
  - Có 2 thang đo N.m và In.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 1/2

Cờ lê lực hệ 1/2" 80-400 Nm Kingtony 34462-4DG

Mã sản phẩm : 34462-4DG

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng: 1970g

 

Mua hàng