Máy cưa lọng Makita 135mm 720W 4350CT

Máy cưa lọng Makita 135mm 720W 4350CT

Mã sản phẩm : 4350CT

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 2600 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 90mm 650W JV0600K

Máy cưa lọng Makita 90mm 650W JV0600K

Mã sản phẩm : JV0600K

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2400 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 135mm 600W 4304

Máy cưa lọng Makita 135mm 600W 4304

Mã sản phẩm : 4304

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2300 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4326

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4326

Mã sản phẩm : 4326

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4327

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4327

Mã sản phẩm : 4327

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng