Máy cắt sắt 355mm 2000W Bosh GCO200

Máy cắt sắt 355mm 2000W Bosh GCO200

Nhà sản xuất:Boss 

Xuất xưa:China

Trọng lượng:1700 g

Mua hàng

Máy cắt góc đa năng 10

Máy cắt góc đa năng 10"/255mm 1700W Bosch GCM10MX

Mã sản phẩm : GDM121

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy cắt kim loại Bosch 2.8mm GSC 2.8

Máy cắt kim loại Bosch 2.8mm GSC 2.8
Công suất 500W,
Nhà sản xuất:Boss 

Xuất xưa:Germany

Mua hàng

Máy mài góc 6"/150mm 1500W Bosch GWS 15-150 CI

Máy mài góc 6"/150mm 1500W Bosch GWS 15-150 CI

Công suất 1500W,

Mã sản phẩm :

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2.5kg

Mua hàng

Máy đánh bóng 7

Máy đánh bóng 7"/180mm 1250W Bosch GPO12CE

Công suất 500W,

Mã sản phẩm : GPO12CE

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.5kg

 

Mua hàng

Máy mài thẳng 41mm 500W Bosch GGS 5000 L

Máy mài thẳng 41mm 500W Bosch GGS 5000 L

 

Công suất 300W,

Mã sản phẩm : GGS5000L

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.4kg

Mua hàng

Máy mài thẳng 41mm Bosch GGS 3000 L

Máy mài thẳng 41mm Bosch GGS 3000 L

 Công suất 300W,

Mã sản phẩm : GGS3000L

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.5kg

Mua hàng

Máy mài góc 5"/125mm 1300W Bosch GWS13-125CI

Máy mài góc 5"/125mm 1300W Bosch GWS13-125CI

Mã sản phẩm : GWS13-125CI

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Germany

Trọng lượng : 2.3kg

Mua hàng

Máy mài góc 7"/180mm 2000W Bosch GWS 20-180

Máy mài góc 7"/180mm 2000W Bosch GWS 20-180

Công suất 2000W

Mã sản phẩm : GWS20-180

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5.0kg

Mua hàng

Máy mài góc 9

Máy mài góc 9"/230mm 2000W Bosch GWS 20-230

 Công suất 2000W,

Mã sản phẩm : GWS20-230

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5.1kg

Mua hàng

Máy mài góc Công suất 1700W Bosch GWS17-125CI

Máy mài góc Công suất 1700W Bosch GWS17-125CI

 Máy mài góc Công suất 1700W,

Mã sản phẩm : GWS17-125CI

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Germany

Trọng lượng : 2.4 kg

Mua hàng

Máy mài góc 7”/180mm 2200W Bosch GWS 22-180

Máy mài góc 7”/180mm 2200W Bosch GWS 22-180

 

Công suất 2200W,

Mã sản phẩm : GWS22-180

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5.0kg

Mua hàng

Máy cắt gạch 110mm 1250W Bosch GDM121

Máy cắt gạch 110mm 1250W Bosch GDM121

Máy cắt gạch Công suất1250W,

tốc độ 14.500v/p

Nhà sản xuất:Boss 

Xuất xưa:China

Đường kính đĩa : 110mm

Trọng lượng : 2.8kg

Mua hàng

Máy mài góc 5

Máy mài góc 5"/125mm 850W Bosch GWS 8-125 C

 Công suất 850W,

Mã sản phẩm : GWS8-125C

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.9kg

Mua hàng

Máy mài góc 5"/125mm 720W Bosch GWS 7-125

Máy mài góc 5"/125mm 720W Bosch GWS 7-125

Công suất 720W

Mã sản phẩm : GWS7-125

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.9kg

Mua hàng

Máy mài góc 4"/100mm 720W Bosch GWS 7-100 ET

Máy mài góc 4"/100mm 720W Bosch GWS 7-100 ET

Mã sản phẩm : GWS7-100ET

Công suất 720W

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.8kg

Mua hàng

Máy mài góc 4

Máy mài góc 4"/100mm 720W Bosch GWS 7-100 T

 Công suất 720W

Mã sản phẩm : GWS7-100T

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

trọng lượng 1.8kg

Mua hàng