Vam 2 chấu 3''/75mm Kingtony 7962-03

Vam 2 chấu 3''/75mm Kingtony 7962-03 
- Kích thước: 3”/75mm 
- Khối lượng: 0.44kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 4''/100mm Kingtony 7962-04

Vam 2 chấu 4''/100mm Kingtony 7962-04 
- Kích thước: 4”/100mm 
- Khối lượng: 0.78kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 6''/150mm Kingtony 7962-06

Vam 2 chấu 6''/150mm Kingtony 7962-06 
- Kích thước: 6”/150mm 
- Khối lượng: 1.65kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 8''/200mm Kingtony 7962-08

Vam 2 chấu 8''/200mm Kingtony 7962-08 
- Kích thước: 8”/200mm 
- Khối lượng: 3.5kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Kìm cắt 8''/200mm Kingtony 6231-08

Kìm cắt 8''/200mm Kingtony 6231-08 

Mã sản phẩm : 6231-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 350 g

Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Kingtony 6531-14

Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Kingtony 6531-14

Mã sản phẩm : 6531-14

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1400 g

Mua hàng

Kìm cộng lực 30"/750mm Kingtony 6131-30

Kìm cộng lực 30"/750mm Kingtony 6131-30

Mã sản phẩm : 6131-30

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 3900 g

Mua hàng

Kìm nước 48''/140mm Kingtony 6531-48

Kìm nước 48''/140mm Kingtony 6531-48 

Mã sản phẩm : 6531-48

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1200 g

Mua hàng

Kìm tổ hợp 7.5"/190mm Kingtony 6111-07

Kìm tổ hợp 7.5"/190mm Kingtony 6111-07

Mã sản phẩm : 6111-07

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 300 g

Mua hàng

Thước thẳng 300mm Kingtony 79061-12

Thước thẳng 300mm Kingtony 79061-12

Mã sản phẩm : 79061-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 800 g

Mua hàng

Búa nhựa 35mm Kingtony 7842-35

Búa nhựa 35mm Kingtony 7842-35 

Mã sản phẩm : 7842-35

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 340 g

Mua hàng

Vam 3 chấu 6''/150mm Kingtony 7963-06

Vam 3 chấu 6''/150mm Kingtony 7963-06 

ã sản phẩm : 7963-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Kingtony 6531-12

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Kingtony 6531-12

ã sản phẩm : 6531-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1150 g

 

Mua hàng

Kìm nước 36''/100mm Kingtony 6531-36

Kìm nước 36''/100mm Kingtony 6531-36 

Mã sản phẩm : 6531-36

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1000 g

 

Mua hàng

Kìm mỏ quạ 10"/253mm Kingtony 6511-10

Kìm mỏ quạ 10"/253mm Kingtony 6511-10

Mã sản phẩm : 6511-10

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

 

Trọng lượng : 360 g

Mua hàng

Búa gò 2000g Kingtony 7833-20

úa gò 2000g Kingtony 7833-20 

Mã sản phẩm : 7833-20

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2000 g

 

Mua hàng

Bộ kìm 4 Pc Kingtony 42104GP

Bộ kìm 4 Pc Kingtony 42104GP 

Mã sản phẩm : 42104GP

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1300 g

 

Mua hàng

Tay vặn chữ T 14mm Kingtony 118414

Tay vặn chữ T 14mm Kingtony 118414

Mã sản phẩm : 118414

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 320 g

 

Mua hàng