Bộ đục 10 chiếc Toptul GPAQ1001

Bộ đục 10 chiếc Toptul GPAQ1001
- 04 đục ghim 3x130, 4x150, 5x160, 6x180 mm
- 02 đục búp măng 3x120, 6x160 mm
- 04 đục lấy dấu 3x100, 4x120, 5x130, 6x140
- Làm bằng thép hợp kim Cr-MO, tôi luyện ở nhiệt độ cao
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ đục 6 chiếc Toptul GAAV0601

Bộ đục 6 chiếc Toptul GAAV0601
- Gồm 5 chiếc đục: 2x8x115, 3x8x125, 4x10x150, 5x10x165, 6x12x180, 8x12x180 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ đục dẹt 6 chiếc Toptul GPAQ0505

Bộ đục dẹt 6 chiếc Toptul GPAQ0505

- 04 đục dẹt: 10x140, 12x150, 15x160, 19x180, 22x200 mm
- Làm bằng thép hợp kim Cr-MO, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ đục 5 chiếc Toptul GAAV0501

Bộ đục 5 chiếc Toptul GAAV0501 bao gồm:

- 01 đục ghim 4x10x150 mm
- 01 đục mũi mác 5x10x130 mm
- 01 đục sắt bằng 12x10x130 mm
- 01 đục búp măng 3x10x120 mm
- 01 đục lấy dấu #2x10x120 mm
Làm bằng thép hợp kimCr-MO, tôi luyện ở nhiệt độ cao
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng