Đầu khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 8mm Kingtony 233508M

Đầu khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 8mm Kingtony 233508M

Mã sản phẩm : 233508M

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 14 g

Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 7mm Kingtony 233507M

Đầu khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 7mm Kingtony 233507M

Mã sản phẩm : 233507M

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

 

Trọng lượng : 11 g

Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 6mm Kingtony 233506M

Đầu khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 6mm Kingtony 233506M

Mã sản phẩm : 233506M

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 11 g

 

Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 5mm Kingtony 233505M

Đầu khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 5mm Kingtony 233505M

Mã sản phẩm : 233505M

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 11 g

 

Mua hàng