Kìm nước (mỏ lết răng) 14"/355mm Stanley 84-465

Kìm nước (mỏ lết răng) 14"/355mm Stanley 84-465 
(4" Mỏ lết răng nhôm Stanley 84-465) 
- Kích cỡ: dài 350mm (14")
- Được làm từ hợp kim nhôm, tôi luyện chắc rắn
- Chống gỉ sét, khó gãy, cong, có độ bền cao. 
- Màu sắc: vàng

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 36"/900mm Stanley 87-627

Kìm nước (Mỏ lết răng) 36"/900mm Stanley 87-627

 • - Tay cầm bằng sắt được tôi luyện cứng và sơn chống gỉ sét
  - Núm vặn bằng thép cácbon
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 24"/600mm Stanley 87-626

Kìm nước (Mỏ lết răng) 24"/600mm Stanley 87-626

 • - Tay cầm bằng sắt được tôi luyện cứng và sơn chống gỉ sét
  - Núm vặn bằng thép cácbon c.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) cán nhôm 24"/600mm Stanley 84-467

Kìm nước (Mỏ lết răng) cán nhôm 24"/600mm Stanley 84-467

 • Được làm bằng nhôm cao cấp, nhẹ hơn 40% so với thép.
  - Răng kẹp ở cả 2 má và lò xo kẹp chặt vật chắc chắn.
  - Núm vặn bằng thép cácbon.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 18"/450mm Stanley 87-625 - Răng kẹp ở...

Kìm nước (Mỏ lết răng) 18"/450mm Stanley 87-625

 • - Tay cầm bằng sắt được tôi luyện cứng và sơn chống gỉ sét
  - Núm vặn bằng thép cácbon .
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) cán nhôm 18"/450mm Stanley 84-466

Kìm nước (Mỏ lết răng) cán nhôm 18"/450mm Stanley 84-466

 • - Răng kẹp ở cả 2 má và lò xo kẹp chặt vật chắc chắn.
  - Núm vặn bằng thép cácbon.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Stanley 87-624

Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Stanley 87-624

 • - Tay cầm bằng sắt được tôi luyện cứng và sơn chống gỉ sét
  - Núm vặn bằng thép cácbon
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Stanley 87-623

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Stanley 87-623

 • - Tay cầm bằng sắt được tôi luyện cứng và sơn chống gỉ sét
  - Núm vặn bằng thép cácbon.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 10"/250mm Stanley 87-622

Kìm nước (Mỏ lết răng) 10"/250mm Stanley 87-622

 • - Tay cầm bằng sắt được tôi luyện cứng và sơn chống gỉ sét
  - Núm vặn bằng thép cácbon
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 8"/200mm Stanley

Kìm nước (Mỏ lết răng) 8"/200mm Stanley 87-621

 • - Tay cầm bằng sắt được tôi luyện cứng và sơn chống gỉ sét
  - Núm vặn bằng thép cácbon 
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 6"/150mm Stanley 87-620

Kìm nước (Mỏ lết răng) 6"/150mm Stanley 87-620

 • - Tay cầm bằng sắt được tôi luyện cứng và sơn chống gỉ sét
  - Núm vặn bằng thép cácbon.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng