Máy cắt gạch Makita 305mm 2400W 4112HS

Máy cắt gạch Makita 05mm 2400W 4112HS

Mã sản phẩm : 4112HS

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 11400 g

Mua hàng

Máy cắt Makita 110mm 1450W 4100NH2

Máy cắt Makita 110mm 1450W 4100NH2

ã sản phẩm : 4100NH2

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3000 g

Mua hàng

Máy cắt gạch Makita 180mm 1400W 4107R

Máy cắt gạch Makita 180mm 1400W 4107R

Mã sản phẩm : 4107R

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6600 g

Mua hàng

Máy cắt gạch Makita 110mm 1200W 4100NH3

Máy cắt gạch Makita 110mm 1200W 4100NH3

Mã sản phẩm : 4100NH3

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2900 g

Mua hàng

Máy cắt gạch Makita 110mm 860W 4100NB

Máy cắt gạch Makita 110mm 860W 4100NB

Mã sản phẩm : 4100NB

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng