Cờ lê 2 đầu mở 34x36mm Toptul AAEJ3436

Cờ lê 2 đầu mở 34x36mm Toptul AAEJ3436

- Chiều dài: 325 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 30x32mm Toptul AAEJ3032

Cờ lê 2 đầu mở 30x32mm Toptul AAEJ3032

- Chiều dài: 294 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 27x32mm Toptul AAEJ2732

Cờ lê 2 đầu mở 27x32mm Toptul AAEJ2732

- Chiều dài: 294 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 27x30mm Toptul AAEJ2730

Cờ lê 2 đầu mở 27x30mm Toptul AAEJ2730

- Chiều dài: 284 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 25x28mm Toptul AAEJ2528

Cờ lê 2 đầu mở 25x28mm Toptul AAEJ2528

- Chiều dài: 267 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 55x60mm Toptul AAAH5560

Cờ lê 2 đầu tròng 55x60mm Toptul AAAH5560

- Cờ lê dài 610 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 46x50mm Toptul AAAH4650

Cờ lê 2 đầu tròng 46x50mm Toptul AAAH4650

- Cờ lê dài 510 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 41x46mm Toptul AAAH4146

Cờ lê 2 đầu tròng 41x46mm Toptul AAAH4146

- Cờ lê dài 470 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 36x41mm Toptul AAAH3641

Cờ lê 2 đầu tròng 36x41mm Toptul AAAH3641

- Cờ lê dài 440 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 30x32mm Toptul AAAH3032

Cờ lê 2 đầu tròng 30x32mm Toptul AAAH3032

- Cờ lê dài 392 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 29x32mm Toptul AAAH2932

Cờ lê 2 đầu tròng 29x32mm Toptul AAAH2932

- Cờ lê dài 392 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 27x32mm Toptul AAAH2732

Cờ lê 2 đầu tròng 27x32mm Toptul AAAH2732

- Cờ lê dài 380 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 27x30mm Toptul AAAH2730

Cờ lê 2 đầu tròng 27x30mm Toptul AAAH2730

- Cờ lê dài 380 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 27x29mm Toptul AAAH2729

Cờ lê 2 đầu tròng 27x29mm Toptul AAAH2729

- Cờ lê dài 380 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 26x29mm Toptul AAAH2629

Cờ lê 2 đầu tròng 26x29mm Toptul AAAH2629

- Cờ lê dài 372 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 25x28mm Toptul AAAH2528

Cờ lê 2 đầu tròng 25x28mm Toptul AAAH2528

- Cờ lê dài 372 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 24x30mm Toptul AAAH2430

Cờ lê 2 đầu tròng 24x30mm Toptul AAAH2430

- Cờ lê dài 372 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu tròng 24x27mm Toptul AAAH2427

Cờ lê 2 đầu tròng 24x27mm Toptul AAAH2427

- Cờ lê dài 362 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao n
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng