Máy đục bê tông 30mm 1,750W Bosch GSH16-30

Máy đục bê tông 30mm 1,750W Bosch GSH16-30

 Công suất 1750W.

Mã sản phẩm : GSH16-30

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ :

Trọng lượng : 17.8kg

Mua hàng

Máy cắt sắt 355mm 2000W Bosh GCO200

Máy cắt sắt 355mm 2000W Bosh GCO200

Nhà sản xuất:Boss 

Xuất xưa:China

Trọng lượng:1700 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung 92x182mm 190W Bosch GSS2300

Máy chà nhám rung 92x182mm 190W Bosch GSS2300
Công suất 190W,
Nhà sản xuất:Boss 

Xuất xưa:Malaysia
trọng lượng 1.7kg

Mua hàng

Máy cắt góc đa năng 10

Máy cắt góc đa năng 10"/255mm 1700W Bosch GCM10MX

Mã sản phẩm : GDM121

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy cắt kim loại Bosch 2.8mm GSC 2.8

Máy cắt kim loại Bosch 2.8mm GSC 2.8
Công suất 500W,
Nhà sản xuất:Boss 

Xuất xưa:Germany

Mua hàng

Máy mài góc 6"/150mm 1500W Bosch GWS 15-150 CI

Máy mài góc 6"/150mm 1500W Bosch GWS 15-150 CI

Công suất 1500W,

Mã sản phẩm :

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2.5kg

Mua hàng

Máy đánh bóng 7

Máy đánh bóng 7"/180mm 1250W Bosch GPO12CE

Công suất 500W,

Mã sản phẩm : GPO12CE

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.5kg

 

Mua hàng

Máy cưa kiếm 230mm 1,100W Bosch GSA1100E

Máy cưa kiếm 230mm 1,100W Bosch GSA1100E

 Công suất 1100W,

Mã sản phẩm : GSA1100E

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3.6kg

Mua hàng

Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS 235 TURBO

Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS 235 TURBO

 Công suất 2050W,

Mã sản phẩm : GKS235 TURBO

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 7.6kg

Mua hàng

Máy mài thẳng 41mm 500W Bosch GGS 5000 L

Máy mài thẳng 41mm 500W Bosch GGS 5000 L

 

Công suất 300W,

Mã sản phẩm : GGS5000L

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.4kg

Mua hàng

Máy bào Công suất 6500W Bosch GHO6500

Máy bào Công suất 6500W Bosch GHO6500

Mã sản phẩm : GHO6500

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.8kg

Mua hàng

Máy mài thẳng 41mm Bosch GGS 3000 L

Máy mài thẳng 41mm Bosch GGS 3000 L

 Công suất 300W,

Mã sản phẩm : GGS3000L

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1.5kg

Mua hàng

Máy cưa lọng 80mm 670W Bosch GST25M

Máy cưa lọng 80mm 670W Bosch GST25M

 Công suất 670W,

Mã sản phẩm : GST25M

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.7kg

Mua hàng

Máy mài góc 5"/125mm 1300W Bosch GWS13-125CI

Máy mài góc 5"/125mm 1300W Bosch GWS13-125CI

Mã sản phẩm : GWS13-125CI

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Germany

Trọng lượng : 2.3kg

Mua hàng

Máy thổi nóng 600*C 1800W Bosch GHG600-3

Máy thổi nóng 600*C 1800W Bosch GHG600-3

 Công suất 1800W,

Mã sản phẩm : GHG600-3

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Germany

Trọng lượng : 0.8kg

Mua hàng

Máy mài góc 7"/180mm 2000W Bosch GWS 20-180

Máy mài góc 7"/180mm 2000W Bosch GWS 20-180

Công suất 2000W

Mã sản phẩm : GWS20-180

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5.0kg

Mua hàng

Máy phay 6mm 550W Bosch GMR1

Máy phay 6mm 550W Bosch GMR1

Công suất 550W,

Mã sản phẩm : GMR1

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Mexico

Trọng lượng : 1.5kg

Mua hàng

Máy thổi 1800W Bosch GBL800E

Máy thổi 1800W Bosch GBL800E

Mã sản phẩm : GBL800E

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : India

Trọng lượng : 1.8kg

Mua hàng