Máy đục bê tông Makita 2,000W HM1810

Máy đục bê tông Makita 2,000W HM1810

Mã sản phẩm : HM1810

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 32300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1203C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1203C

Mã sản phẩm : HM1203C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 9700 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1213C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1213C

Mã sản phẩm : HM1213C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 10800 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1214C

Máy đục bê tông Makita 1,510W HM1214C

Mã sản phẩm : HM1214C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 12300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 30mm 1,510W Makita HM1306

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 30mm 1,510W Makita HM1306

Mã sản phẩm : HM1306

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 15100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 30mm 1510W HM1317C

Máy đục bê tông Makita 30mm 1510W HM1317C

Mã sản phẩm : HM1317C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 17000 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 45mm 1,350W HR4511C

Máy đục bê tông Makita 45mm 1,350W HR4511C

Mã sản phẩm : HR4511C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 8500 g

Mua hàng

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 21mm 1,130W HM1201

Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita 21mm 1,130W HM1201

Mã sản phẩm : HM1201

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 9100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0870C

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0870C

Mã sản phẩm : HM0870C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5100 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810A

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810A

Mã sản phẩm : HM0810A

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810TA

Máy đục bê tông Makita 900W HM0810TA

Mã sản phẩm : HM0810TA

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 5300 g

Mua hàng

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0871C

Máy đục bê tông mũi gài Makita SDS-MAX 1,100W HM0871C

Mã sản phẩm : HM0871C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5600 g

Mua hàng