Bộ khẩu hệ 1/4" & 3/8" 6 cạnh + 12 cạnh 37 chi tiết Stanley 89-518

Bộ khẩu hệ 1/4" & 3/8" 6 cạnh + 12 cạnh 37 chi tiết Stanley 89-518

 • Hệ 1/4in 9 pcs, 6 cạnh: 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 mm
  - Hệ 3/8in 9 pcs, 12 cạnh: 8/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 16/ 17/ 19 mm
  - Hệ 1/4in 9 pcs, 6 cạnh: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 in
  - Hệ 3/8in 7 pcs, 12 cạnh: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8;11/16; 3/4 in
  - 1 đầu nối
  - 1 tay vặn kiểu tô vít 1/4in
  - 1 tay vặn tự nhả
  - Hộp đựng bằng kim loại.
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 3/4" 12 cạnh 19 chi tiết 22-50mm Stanley 89-101

Bộ khẩu hệ 3/4" 12 cạnh 19 chi tiết 22-50mm Stanley 89-101

 • 15 pcs 12 cạnh: 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 50mm
  - 2 tay nối dài 100mm và 200mm
  - 1 tay nối chữ T dài 250mm
  - 1 tay vặn
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 1/2" 12 cạnh 16 chi tiết 8-24mm Stanley 89-092

Bộ khẩu hệ 1/2" 12 cạnh 16 chi tiết 8-24mm Stanley 89-092

 • 13 khẩu 12 cạnh: 8/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 16/ 17/ 18/ 19/ 21/ 22/ 24 mm
  - 1 thanh nối dài 125mm
  - 1 đầu nối lúc lắc
  - 1 tay vặn tự nhả đầu quả lê 1/2 in
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 1/2" 12 cạnh 22 chi tiết 12-30mm Stanley 86-531

Bộ khẩu hệ 1/2" 12 cạnh 22 chi tiết 12-30mm Stanley 86-531

 • 17 khẩu 12 cạnh: (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30mm)
  - 2 thanh nối dài: 5 in và 10 in
  - 1 tay nối chữ T
  - 1 đầu nối lúc lắc
  - 1 tay vặn 1/2 in
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 25 chi tiết 10-32mm Stanley 86-589

Bộ khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 25 chi tiết 10-32mm Stanley 86-589 

 • 17 khẩu 6 cạnh: 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mmm
  - 1 tay vặn chữ T
  - 1 tay vặn
  - 1 đầu nối lúc lắc
  - 1 tay vặn đầu xoay
  - 2 thanh nối dài: 5in và 10in
  - 1 tay vặn tự nhả
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 1/2" 12 cạnh 27 chi tiết 10-32mm Stanley 86-477

Bộ khẩu hệ 1/2" 12 cạnh 27 chi tiết 10-32mm Stanley 86-477

 • 20 khẩu 12 cạnh: 10 - 27 mm; 30mm; 32mm
  - 2 thanh nối dài: 5 in và 10 in
  - 1 đầu nối lúc lắc
  - 1 thanh tay vặn chữ T
  - 1 tay vặn tự nhả
  - 1 đầu khẩu gắn 6 cạnh 13/16 in
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 1/2" 12 cạnh 27 chi tiết 1/4" đến1-1/4" Stanley 86-478

Bộ khẩu hệ 1/2" 12 cạnh 27 chi tiết 1/4" đến1-1/4" Stanley 86-478

 • 20 khẩu 12 cạnh: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 31/32; 1; 1-1/16; 1-3/16; 1-1/4 in
  - 2 thanh nối dài: 5in và 10in
  - 1 đầu nối
  - 1 thanh nối chữ T
  - 1 đầu khẩu gắn 6 cạnh 13/16in
  - Hộp đựng bằng nhựa 
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 3/8" 6 cạnh 11 chi tiết 8-19mm Stanley 95-107

Bộ khẩu hệ 3/8" 6 cạnh 11 chi tiết 8-19mm Stanley 95-107

 • 7 pcs 6 cạnh: 8/10/11/12/13/17/19mm
  - 1 socket 16mm; 1 socket 14mm
  - 1 tay vặn đầu tròn 3/8 in.
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 3/8" 6 cạnh 24 chi tiết 6-24mm Stanley 89-035

Bộ khẩu hệ 3/8" 6 cạnh 24 chi tiết 6-24mm Stanley 89-035

 • 19 khẩu 6 cạnh: (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24mm)
  - 2 thanh nối dài: 75mm và 150mm
  - 1 tay vặn chữ T
  - 1 khớp nối lúc lắc
  - 1 tay vặn đảo chiều
  - Hộp đựng bằng nhựa
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 16 chi tiết 4-13mm Stanley 86-117

Bộ khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 16 chi tiết 4-13mm Stanley 86-117

 • 11 pcs 6 cạnh: 4/ 5/ 5.5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13 mm
  - 2 thanh nối dài 3 in và 6 in
  - 1 Tay vặn 1/4 in
  - 1 khớp nối lúc lắc
  - 1 tay vặn chữ T
  - 1 tay vặn tự nhả 1/4 in
  - Hộp đựng bằng nhựa.
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 5-13mm và 3/16-1/2" Stanley 89-507

Bộ khẩu hệ 1/4" 6 cạnh 5-13mm và 3/16-1/2" Stanley 89-507

 • Hệ mét 8 pcs, 6 cạnh: 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 11/ 12/ 13 mm
  - Hệ inch 8 pcs, 6 canh: 3/16; 7/32/; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2 in
  - 2 thanh nối dài 2in và 6in
  -1 đầu nối lúc lắc
  - 1 tay vặn tự nhả
  - 1 tay vặn kiểu tô vít
  - Hộp đựng bằng kim loại.
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng