Kìm cắt 8''/200mm Kingtony 6231-08

Kìm cắt 8''/200mm Kingtony 6231-08 

Mã sản phẩm : 6231-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 350 g

Mua hàng

Kìm cắt 6"/150mm Kingtony 6921-06

Kìm cắt 6"/150mm Kingtony 6921-06

Mã sản phẩm : 6921-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 200 g

Mua hàng

Kìm cắt 6.5"/165mm Kingtony 6211-0

Kìm cắt 6.5"/165mm Kingtony 6211-06

Mã sản phẩm : 6211-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 250 g

Mua hàng

Kìm cắt 7"/180mm Kingtony 6921-07

Kìm cắt 7"/180mm Kingtony 6921-07

Mã sản phẩm : 6921-07

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 260 g

Mua hàng

Kìm cắt cáp 255mm Kingtony 6AD10-325

Kìm cắt cáp 255mm Kingtony 6AD10-325 

Mã sản phẩm : 6AD10-325

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 800 g

 

Mua hàng

Kìm cắt cáp 435mm Kingtony 6AD23-400

Kìm cắt cáp 435mm Kingtony 6AD23-400 

Mã sản phẩm : 6AD23-400

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2200 g

 

Mua hàng

Kìm cắt 10''/254mm Kingtony 6431-10C

Kìm cắt 10''/254mm Kingtony 6431-10C

Mã sản phẩm : 6431-10C

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng