Máy cưa kiếm 230mm 1,100W Bosch GSA1100E

Máy cưa kiếm 230mm 1,100W Bosch GSA1100E

 Công suất 1100W,

Mã sản phẩm : GSA1100E

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3.6kg

Mua hàng

Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS 235 TURBO

Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS 235 TURBO

 Công suất 2050W,

Mã sản phẩm : GKS235 TURBO

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 7.6kg

Mua hàng

Máy cưa lọng 80mm 670W Bosch GST25M

Máy cưa lọng 80mm 670W Bosch GST25M

 Công suất 670W,

Mã sản phẩm : GST25M

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.7kg

Mua hàng

Máy cưa đĩa 190mm 1,400W Bosch GKS190

Máy cưa đĩa 190mm 1,400W Bosch GKS190

 Công suất 1400W,

Mã sản phẩm : GKS190

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3.8kg

Mua hàng