Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DRE

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DRE

Công suất 800W,

Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:China
Trọng lượng:2700g
 3 chức năng, có đảo chiều.

Mua hàng

Máy khoan búa 18mm 550W Bosch GBH2-18RE

Máy khoan búa 18mm 550W Bosch GBH2-18RE
Công suất 550W,
Nhà sản xuất:Bosch 

Xuất xứ:China
trọng lượng 1.9kg, có đảo chiều.

Mua hàng

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DFR

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DFR

Công suất 800W,

Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:China
Trọng lượng:2700g


Mua hàng

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26DE

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26RE

Công suất 800W,
Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:2,7kg
Trọng lượng:

trọng lượng 2.7kg, có đảo chiều.

Mua hàng

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26RE

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26RE

Công suất 800W,
Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:China
Trọng lượng:2.7kg
 có đảo chiều.

Mua hàng

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26E

Máy khoan búa 26mm 800W Bosch GBH2-26E

Công suất 800W,
Nhà sản xuất:Bosch
Xuất xứ:China
Trọng lượng:2.7 kg


Mua hàng

Máy khoan búa 45mm 1.500W Bosch GBH8-45D

Máy khoan búa 45mm 1.500W Bosch GBH8-45D

Công suất 1500W,

Nhà sản xuất:Bosch

Xuất xứ:Germany

Trọng lượng:8.5kgMua hàng