Ê tô 10" có mâm xoay (25.6kg) Stanley 81-605

Ê tô 10" có mâm xoay (25.6kg) Stanley 81-605

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 10"/250mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Ê tô 8" có mâm xoay (20.5kg) Stanley 81-604

Ê tô 8" có mâm xoay (20.5kg) Stanley 81-604

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 8"/200mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Ê tô 6" có mâm xoay (14.5kg) Stanley 81-603

Ê tô 6" có mâm xoay (14.5kg)  Stanley 81-603

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 6"/150mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Ê tô 5" có mâm xoay (11kg) Stanley 81-602

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 5"/127mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Ê tô 4" có mâm xoay (7.5 kg) Stanley 81-601

Ê tô 4" có mâm xoay (7.5 kg) Stanley 81-601

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 4"/100mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng