Máy bào Stanley STEL 630

Máy bào Stanley STEL 630

Công suất 750W, bào rộng 82mm

  • Tốc độ không tải 16,500 v/p
  • Nhà sản xuất : Stanley

    Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy bào bàn Makita 12"/304mm 1650W 2012NB

Máy bào bàn Makita 12"/304mm 1650W 2012NB

Mã sản phẩm : 2012NB

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 28100 g

Mua hàng

Máy bào Makita 155mm 1140W 1805N

Máy bào Makita 155mm 1140W 1805N

Mã sản phẩm : 1805N

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 8200 g

Mua hàng

Máy bào Makita 136mm 960W 1804N

Máy bào Makita 136mm 960W 1804N

Mã sản phẩm : 1804N

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 7900 g

Mua hàng

Máy bào Makita 110mm 840W 1911B

Máy bào Makita 110mm 840W 1911B

Mã sản phẩm : 1911B

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4300 g

Mua hàng

Máy bào Makita 82mm 620W KP0800X

Máy bào  Makita 82mm 620W KP0800X

Mã sản phẩm : KP0800X

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2600 g

Mua hàng

Máy bào 82mm 580W Makita N1900B

Máy bào 82mm 580W Makita N1900B

Mã sản phẩm : N1900B

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy phay 12mm 2100W Makita RP2301FC

Máy phay 12mm 2100W Makita RP2301FC

Mã sản phẩm : RP2301FC

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6100 g

Mua hàng

Máy phay 12mm 1850W Makita RP1800

Máy phay 12mm 1850W Makita RP1800

Mã sản phẩm : RP1800

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6000 g

Mua hàng

Máy phay 12mm 1650W Makita RP1801

Máy phay 12mm 1650W Makita RP1801

Mã sản phẩm : RP1801

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6000 g

Mua hàng

Máy phay gỗ Makita 12mm 1600W 3612BR

Máy phay gỗ Makita 12mm 1600W 3612BR

Mã sản phẩm : 3612BR

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5500 g

Mua hàng

Máy phay gỗ Makita 12mm 1500W 3600H

Máy phay gỗ Makita 12mm 1500W 3600H

Mã sản phẩm : 3600H

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4400 g

Mua hàng

Máy phay 8mm 900W Makita RP0900

Máy phay 8mm 900W Makita RP0900

Mã sản phẩm : RP0900

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2700 g

Mua hàng

Máy phay Makita 6mm 530W 3709

Máy phay Makita 6mm 530W 3709

Mã sản phẩm : 3709

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1500 g

Mua hàng

Máy bào Công suất 6500W Bosch GHO6500

Máy bào Công suất 6500W Bosch GHO6500

Mã sản phẩm : GHO6500

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.8kg

Mua hàng

Máy phay 6mm 550W Bosch GMR1

Máy phay 6mm 550W Bosch GMR1

Công suất 550W,

Mã sản phẩm : GMR1

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Mexico

Trọng lượng : 1.5kg

Mua hàng