Găng tay cách điện 36Kv Novax Class 4

Điện áp sử dụng: 36.000Volt
Điện áp kiểm tra: 40.000 Volt
Dài 460 mm, dày 2,9 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB- Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 26,5 Kv Novax Class 3

Điện áp sử dụng: 26.500Volt
Điện áp kiểm tra: 30.000 Volt
Dài 460 mm, dày 2,9 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB- Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 17Kv Novax Class 2

Điện áp sử dụng: 17.000Volt
Điện áp kiểm tra: 20.000 Volt
Dài 360 mm, dày 2,3 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2000 Class2
Nhà sản xuất: GB- Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 7,5 Kv Novax Class 1

Điện áp sử dụng: 7.500 Volt
Điện áp kiểm tra: 10.000 Volt
Dài 360 mm, dày 1,5 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB/ Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 1Kv Novax Class 0

Điện áp sử dụng: 1.000 Volt
Điện áp kiểm tra: 5.000 Volt
Dài 360 mm, dày 1 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB/ Malaysia

Mua hàng

Găng tay cách điện 500V Novax Class 00

Điện áp sử dụng: 500 Volt
Điện áp kiểm tra: 2500 Volt
Dài 360 mm, dày 0,5 mm
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003
Nhà sản xuất: GB/ Malaysia

Mua hàng