Búa nhựa 35mm Kingtony 7842-35

Búa nhựa 35mm Kingtony 7842-35 

Mã sản phẩm : 7842-35

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 340 g

Mua hàng

Búa cao su 32oz/900g Kingtony 7851-32

Búa cao su 32oz/900g Kingtony 7851-32 

Mã sản phẩm : 7851-32

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 1090g

Mua hàng

Búa cao su 24oz/680g Kingtony 7851-24

Búa cao su 24oz/680g Kingtony 7851-24 

Mã sản phẩm : 7851-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 884g

Mua hàng

Búa cao su 16oz/450g Kingtony 7851-16

Búa cao su 16oz/450g Kingtony 7851-16 

Mã sản phẩm : 7851-16

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 849g

Mua hàng

Búa nhựa 28mm Kingtony 7842-28

Búa nhựa 28mm Kingtony 7842-28 

Mã sản phẩm : 7842-28

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 200 g

 

Mua hàng

Búa nhựa 45mm Kingtony 7842-45

Búa nhựa 45mm Kingtony 7842-45 

Mã sản phẩm : 7842-45

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

 

Mua hàng