Búa nhổ đinh 24oz/680g Kingtony 7861-24

Búa nhổ đinh 24oz/680g Kingtony 7861-24 

Mã sản phẩm : 7861-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

 Trọng lượng: 920g

 

Mua hàng

Búa nhổ đinh 20oz/565g Kingtony 7861-20

Búa nhổ đinh 20oz/565g Kingtony 7861-20 

Mã sản phẩm : 7861-20

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng: 830g

Mua hàng

Búa nhổ đinh 16oz/450g Kingtony 7861-16

Búa nhổ đinh 16oz/450g Kingtony 7861-16 

Mã sản phẩm : 7861-16

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 740 g

 

Mua hàng