Búa đầu tròn 24oz/970g Kingtony 7811-24

Búa đầu tròn 24oz/970g Kingtony 7811-24 

Mã sản phẩm : 7811-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 970 g

 

Mua hàng

Búa đầu tròn 12oz/480g Kingtony 7811-12

Búa đầu tròn 12oz/480g Kingtony 7811-12 

Mã sản phẩm : 7811-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 480 g

 

Mua hàng

Búa đầu tròn 16oz/640g Kingtony 7811-16

Búa đầu tròn 16oz/640g Kingtony 7811-16 

Mã sản phẩm : 7811-16

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 640 g

 

Mua hàng