Máy bào Stanley STEL 630

Máy bào Stanley STEL 630

Công suất 750W, bào rộng 82mm

  • Tốc độ không tải 16,500 v/p
  • Nhà sản xuất : Stanley

    Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy bào bàn Makita 12"/304mm 1650W 2012NB

Máy bào bàn Makita 12"/304mm 1650W 2012NB

Mã sản phẩm : 2012NB

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 28100 g

Mua hàng

Máy bào Makita 155mm 1140W 1805N

Máy bào Makita 155mm 1140W 1805N

Mã sản phẩm : 1805N

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 8200 g

Mua hàng

Máy bào Makita 136mm 960W 1804N

Máy bào Makita 136mm 960W 1804N

Mã sản phẩm : 1804N

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 7900 g

Mua hàng

Máy bào Makita 110mm 840W 1911B

Máy bào Makita 110mm 840W 1911B

Mã sản phẩm : 1911B

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4300 g

Mua hàng

Máy bào Makita 82mm 620W KP0800X

Máy bào  Makita 82mm 620W KP0800X

Mã sản phẩm : KP0800X

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2600 g

Mua hàng

Máy bào 82mm 580W Makita N1900B

Máy bào 82mm 580W Makita N1900B

Mã sản phẩm : N1900B

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy bào Công suất 6500W Bosch GHO6500

Máy bào Công suất 6500W Bosch GHO6500

Mã sản phẩm : GHO6500

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.8kg

Mua hàng